Plötslig ishalka i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

07 dec 2022 klocka 13.00 - 15.15

Förebyggande arbete med spel om pengar, digitalt spelande och skärmtid

Ungdom som spelar datorspel

Välkommen till ett inspirationswebbinarium där du får veta mer om spelförebyggande arbete. Webbinariet kommer att fokusera på vikten av ökad kunskap hos föräldrar och andra vuxna i barn och ungas närhet. Du kommer även att få ta del av kunskapsstöd som finns tillgängligt.

Många vuxna är oroliga för barn och ungas skärmanvändning och spelande. Länsstyrelserna har därför tagit fram ett kunskapsstöd som kan användas för att öka kunskapen och starta en givande diskussion om skärmtid och spelande. Syftet med materialet är att öka kunskapen hos föräldrar och andra vuxna i barn och ungas närhet.

Länsstyrelserna i åtta mellansvenska län i samverkan med CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) bjuder in till ett inspirationswebbinarium för närmare genomgång av materialet och erfarenhetsutbyte. Folkhälsomyndigheten och CAN ger oss den senaste kunskapen om barn och ungas skärmvanor och spelande samt tydliggör vikten av att arbeta förebyggande.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom skola, elevhälsa, socialtjänst, fritidsföreningar, föräldraskapsstöd, ANDT-samordning eller andra yrkesverksamma som möter föräldrar och ideella organisationer är välkomna. Deltagaren bör tillhöra något av länen Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötland.

Datum och tid


Onsdag 7 december, klockan 13:00–15:15.

  • Vikten av att arbeta spelförebyggande. Jessika Spångberg, utredare, Folkhälsomyndigheten.
  • Problemspelande bland unga, CAN presenterar rapporten riskspelande och samband. Johan Svensson, utredare med forskningskompetens, CAN.
  • Så arbetar du praktiskt med kunskapsstöd om barn och ungas skärmanvändning och spelande. Viveca Andersson, Länsstyrelsen Östergötland.
  • Deltagarna får möjlighet att föra samtal om materialet i mindre grupper.
Var:
Digitalt via zoom, länk skickas till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.
Kostnad:
Deltagandet är kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
02 dec 2022

Kontakt