05 dec 2022 klocka 13.00 - 15.30

Förstå familjen - för dig som möter föräldrar med kognitiva svårigheter

Vuxna och barn som leker och pratar.

Illustratör: Eva Lindén.

Välkommen till ett webbinarium med information om det nya verktyget Förstå familjen. Vi vänder oss till dig som vill få handledning i hur du kan bidra till att skapa mer jämlika förutsättningar i möten med föräldrar som har kognitiva svårigheter.

Förstå familjen utgår från konkreta situationer och baseras på forskning och erfarenheter och etablerade metoder och arbetssätt från en mängd olika verksamheter och kunskapsområden.

Kognitiva svårigheter kan bero på exempelvis intellektuella funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller förvärvade hjärnskador efter olycka eller sjukdom.

Förstå familjen på Vårdgivarwebben, Västra Götalandsregionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till dig som i ditt arbete möter familjer där föräldrar har någon form av kognitiva svårigheter.

Ibland vet du om att föräldrar har olika svårigheter, men inte alltid. Webbinariet är därför särskilt aktuellt för dig som arbetar inom exempelvis mödrahälsovård, förlossnings- och BB-vård, barnhälsovård, familjecentral, habilitering, barn- och vuxenpsykiatri, somatisk specialistsjukvård, socialtjänst, förskola, skola, primärvård, tandvård med flera.

Arrangörer

Webbinariet anordnas av Länsstyrelsen Västra Götaland och Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen.

Anmälan

Anmäl dig på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats

Klockan 13.00

Föräldraskapsstöd och funktionshinder.

Ylva Fredén-Engvall, Linnéa Björk och Erik Lindqvist Länsstyrelsen Västra Götaland.


Klockan 13.15

Förstå familjen - ett verktyg för dig som möter föräldrar med kognitiva svårigheter.

Kristin Eliasson och Åsa Davidsson, Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen.


Klockan 14.00

Paus.


Klockan 14.15

Exempel på arbete med föräldrar med kognitiva svårigheter.

Christina Bertling, Folktandvården Hälsoodontologiska enheten, Västra Götalandsregionen.

Karin Apelqvist, Barnskyddsteamet Västra Götaland, Västra Götalandsregionen.


Klockan 14.45

Paus.


Klockan 14.55

Panelsamtal med frågor från publiken.

Kristin Eliasson och Åsa Davidsson, Kunskapscentrum för jämlik vård, Västra Götalandsregionen.

Christina Bertling, Folktandvården Hälsoodontologiska enheten, Västra Götalandsregionen.

Karin Apelqvist, Barnskyddsteamet Västra Götaland, Västra Götalandsregionen.


Klockan 15.30

Avslut.

Var:
Digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
01 dec 2022

Kontakt