25 nov 2022 klocka 09.00 - 15.30

Länskonferensen - våldsutövaren i fokus

En stor grå-svart skuggfigur syns framför en annan lite mindre grå-svart skuggfigur.

Illustratör: Annefrid Sjöman

Välkommen till årets Länskonferens där våldsutövare är årets tema. För att förhindra att våld i nära relationer, hedersrelaterade brott och prostitution och människohandel sker krävs att vi fokuserar på att våldsutövaren ska upphöra med sitt våld. Detta med utgångspunkten att människor kan förändras. För att öka förutsättningarna för detta behöver vi en ökad kunskap och fördjupad förståelse för hur vi kan bemöta, ge stöd och arbeta våldsförebyggande.

Barn, unga och vuxna som blir utsatta för våld ska alltid sättas i främsta rum och ges adekvat stöd, hjälp och skydd. Men för att få stopp på våldet och för att förhindra att våld upprepas behöver vi öka vårt fokus på våldsutövare. Precis som våldsutsatta, så finns våldsutövare överallt i samhället. Vi möter dem inom hälso- och sjukvården, BVC, socialtjänsten, skola och förskola, polisen, försäkringskassan och så vidare. Sett till antalet våldsutsatta så är det endast en liten andel av de personer som utövar våld som upptäcks, söker hjälp eller är motiverade till att ändra sitt beteende. Men med rätt förhållningssätt, bemötande och metoder ökar möjligheterna för yrkesverksamma som på något sätt kommer i kontakt med personer som utövar våld att kunna påverka, motivera och möjliggöra en beteendeförändring.

Målgrupp

Chefer och medarbetare inom socialtjänsten, statliga myndigheter, hälso- och sjukvård inklusive tandvård, rättsväsendet, ideella föreningar, politiker och andra intresserade i Västmanlands län.

Orange day

UN Woman uppmanar alla att under den 25 november uppmärksamma mäns våld mot kvinnor genom färgen orange. Deltagare på Länskonferensen kan av denna anledning gärna bära något orange plagg eller attiralj.

Datum och tid

Fredag 25 november, klockan 9.00- 15.30. Kaffe och inregistrering från klockan 8.30.

9.00 Landshövding Johan Sterte inleder.

9.10 Moderator hälsar välkommen.

9.30 Våldsutövare och omsorgsförmåga, centrala frågor vid bedömning och insats. Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Marie Cederschiölds högskola.

10.30 Kaffepaus.

11.00 Att bemöta unga killar som använder våld mot sin partner. Lena Berg, Män för jämställdhet.

12.00 Lunch på egen hand.

13.00 Hur polisen kan arbeta för att förebygga våld i nära relationer. Erika Gyllenswärd, nationell verksamhetsutvecklare brott i nära relation, polisen.

13.40 Möjligheter och utmaningar i arbetet med att upptäcka våldsutövare. Karin Adaszak, relationsvåldsamordnare, Sollentuna kommun.

14.00 Kaffepaus.

14.30 Unga mäns dubbla roller av utsatthet och förövare i hederskontext, Hoshi Kafashi, grundare av Shanazis hjältar.

15.15 Moderator avrundar dagen.

15.30 Dagen avslutas.

Var:
Växhuset, Viktor Larssons plats 1, Västerås
Kostnad:
Deltagandet är kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
24 nov 2022

Anmäl dig

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 24 november klockan 23.59.

Kontakt