04 okt 2022 klocka 08.30 - 16.00

Funktionshinderspolitik och lokala förutsättningar

Samling människor i stadsdel

Illustration: Annefrid Sjöman

Välkommen till ett seminarium med konkreta exempel på hur olika förvaltningar i kommunen kan arbeta för att bidra till genomförandet av funktionshinderspolitiken.

Dagen består av fyra teman, du kan välja att delta hela dagen eller vid ett eller fler teman. Valet gör du i samband med anmälan.

Fyra teman:

  • Funktionshinderspolitik och integration
  • Arbetsgivarperspektiv
  • Politik/inkludering/medborgardialog
  • Tillgänglighet och universell utformning

Dagen anordnas av länsstyrelserna i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län. Vår förhoppning är att seminariet ska ge dig inspiration och idéer till hur arbetet med funktionshinderpolitiken kan genomföras i din kommun/organisation.

Målgrupp

Tjänstepersoner och/eller politiker i kommun och region, representanter från civilsamhället är också varmt välkomna.

Anmälan

Anmäl dig på Länsstyrelsen i Uppsalas webbplats

Tema: informationsspridning

8.30–8.45

Information om uppdrag, möjligheter till stöd och strategi för uppföljning av funktionshinderspolitiken. Inramning. Irene Nyman, Länsstyrelsen Uppsala län och Linda Falk Västmanlands län. Pedro Landfors, MFD.


8.45–9.10

Att få med dialog och funktionshindersperspektiv i genomförandet av Agenda 2030. Stina Nordström, Kalmar kommun.


Paus 5 min.

Tema: funktionshinderspolitik och integration

9.15–9.25

Information om länsstyrelsernas uppdrag gällande integration och funktionshindersperspektivet. Sofia Maherzi, Länsstyrelsen Uppsala län.


9.25–9.45

Migranter och funktionsnedsättningar. Jamie Bolling, Rahel Atnafu och Tony Zolomyan.
Disabled Refugees Welcome – För migranter med normbrytande funktionalitet i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


9.45–10.05

Flyktingmottagande och intern/extern samverkan när det finns särskilda behov. Jenny Naylor, Uppsala kommun.


10.05–10.25

Kunskaps- och erfarenhetsutbyte.


Paus 5 minuter.

Tema: arbetsgivarperspektiv

10.35–10.50

Hur arbetar Arbetsförmedlingen med kommuner för att möjliggöra arbetstillfällen personer med funktionsnedsättning, vilka verktyg finns? Maria Haglund, Arbetsförmedlingen.


10.50–11.15

Universell utformning av arbetsplatser. Daniel Hjalmarsson, Akademikerförbundet SSR.


11.15–11.40

Fler vägar in – breddad rekrytering – goda exempel från Skövde kommun. Peter Lidström, Skövde kommun.


11.40–12.00

Kunskaps- och erfarenhetsutbyte.


12.00–12.45 Lunch.

Tema: politik/inkludering/medborgardialog

12.45–13.05

Jag gör politik! Konkreta framgångsfaktorer i att nå, lyssna och ta tillvara erfarenheter från unga vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Annelie Gustafsson.
internexterndialog.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13.05–13.50
Upphandling för ökad delaktighet – exempel på innovationsupphandling med medborgardialog som utgångspunkt. Carina Norman, verksamhetsutvecklare, Skellefteå kommun och Madelene Wigenstam, Skellefteå kommun.

Paus 5 minuter.

Tema: tillgänglighet och universell utformning

13.55–14.10

Hinder att delta i idrottsrörelsens verksamhet – hur tillgängliggöra? Åsa L Norlin, Svenska Parasportsförbundet.


14.10–14.35

Jönköpings kommun – vinnare av EU:s Access City Award 2021. Kristine Andreassen, Jönköpings kommun.


Paus 5 minuter.


14.40–15.00

En ny styrning av det kommunala tillgänglighetsarbetet. Anna Granlund, Melleruds kommun.


15.00–15.30

Hur kan skolan tillgängliggöras? Elinor Kennerö Tonner, Huddinge kommun.
Skolledning (huddinge.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


15.30–15.50

Kunskaps- och erfarenhetsutbyte.


15.50–16.00

Avslut.

Var:
Digitalt. Länk till seminariet skickas ut någon dag innan.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
23 sep 2022

Kontakt