04 okt 2022 klocka 13.00 - 15.00

Att bryta sekretess för att förhindra våld mot närstående

Lagbok, klubba och paragraftecken

Den nya bestämmelsen om att bryta sekretess gör det möjligt för socialtjänsten och hälso- och sjukvården att under vissa förutsättningar lämna uppgifter till polisen i syfte att förhindra allvarligare vålds-, frids- eller sexualbrott mot närstående. Välkommen till ett digitalt seminarium där du får veta mer om vad detta innebär och i vilka situationer det kan vara aktuellt att bryta sekretessen.

Under 2021 infördes en ny paragraf i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som innebär ökade möjligheter för socialtjänsten och hälso- och sjukvården att förebygga och förhindra brott i nära relationer i de fall där det finns risk för allvarlig brottslighet. Uppgifterna som lämnas över till polisen ska antas bidra till att förhindra brottet och det ska inte vara olämpligt att lämna ut uppgiften med hänsyn till planerade eller pågående insatser eller andra skäl.

Detta kan i många fall vara svårt att avgöra i vilka ärenden du ska bryta sekretessen och i vilka fall du inte ska göra det. I detta seminarium får du konkret kunskap om när du ska använda sig av den sekretessbrytande bestämmelsen och vad du då bör tänka på.

Seminariet arrangeras av länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län.

Föreläsare

Angelica Dipeders, advokat.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och rättsväsendet i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län.

Datum och tid

Tisdag 4 oktober, klockan 13.00-15.00.

Var:
Digitalt (länk skickas ut i nära anslutning till dagen)
Kostnad:
Deltagandet är kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
30 sep 2022

Kontakt