29 sep 2022 klocka 09.00 - 15.00

Vad ska vi äta när krisen kommer?

Illustration av konservburkar och matförpackningar, vattenflaskor, en hink och ett spritkök.

En dag om livsmedelsförsörjning på regional och lokal nivå. Vecka 39 är det dags för den årliga kampanjen Krisberedskapsveckan och årets tema är mat. Hur säkrar vi livsmedelsförsörjning i ett krisläge - såväl ur ett samhälls- som ett individperspektiv.

Under dagen får vi veta mer om hur man kan planera sin livsmedelsförsörjning på regional nivå, men även hur man kan arbeta i en mindre kommun för att säkra upp maten till sina invånare. Vi kommer också att få information om vilken mat som egentligen produceras i vårt eget närområde – vad behöver vi säkra lager av innan krisen kommer?

Under dagen får vi veta mer om hur man kan planera sin livsmedelsförsörjning på regional nivå, men även hur man kan arbeta i en mindre kommun för att säkra upp maten till sina invånare. Vi kommer också att få information om vilken mat som egentligen produceras i vårt eget närområde och hur läget ser ut nu för jordbruket i och med det säkerhetspolitiska läget.

Målgrupp

Kostchefer inom offentlig verksamhet, beredskapssamordnare, politiker, näringsliv, övriga intresserade.

Ur programmet:

 • Vikarierande landshövding Ulrica Gradin inleder dagen
 • Kriskost med kort livsmedelskedja
  Louise Rapplihn, Länsstyrelsen Värmland
 • Beredskapsplan för att säkra måltider vid störningar i Kungsörs kommun
  Lena Dahl-Nielsen och Anna Tubbin
 • Vilka livsmedel producerar vi i Västmanland?
  Josefin Eriksson, Länsstyrelsen Västmanland
 • Situationen i lantbruket nu och framöver kopplat till det säkerhetspolitiska läget
  Håkan Johansson, LRF

OBS! Tiderna (förutom starttiden) är cirkatider. Det kan bli ändringar i programmet.

8.30 Fika och registrering

9.00 Vikarierande landshövding Ulrica Gradin inleder dagen

9.30 Kriskost med kort livsmedelskedja
Länsstyrelsen Värmland har under 2021-2022 drivit ett projekt under namnet Kriskost med kort livsmedelskedja. Projektidén har bland annat varit att inventera svensk kriskost och sammanställa en receptsamling baserad på just svensk kriskost, med hjälp av kockar och kostchefer från medverkande kommuner. Projektet presenteras av Louise Rapplihn, handläggare på enheten Risk och säkerhet.

10.30 Paus

11.00 Beredskapsplan för att säkra måltider vid störningar (60 min).
Lena Dahl-Nielsen och Anna Tubbin pratar utifrån framtagande av en beredskapsplan för Kungsörs kommun. Upplägg och struktur för en beredskapsplan, grunden som är kontinuitetsarbetet och kontinuitetsplaner, utmaningar för en liten kommun m.m.

12.00 Lunch

13.00 Vilka livsmedel producerar vi i Västmanland?
Hur ser länets egen livsmedelsproduktion ut? Vad odlas i Västmanland, hur ser djurproduktionen ut och har vi någon förädling av livsmedel i länet? Josefin Eriksson på Länsstyrelsen Västmanland ansvarar för länets livsmedelsstrategi och presenterar läget i Västmanland.

13.30 Situationen i lantbruket nu och framöver kopplat till det säkerhetspolitiska läget
Håkan Johansson, LRF, berättar om situationen i lantbruket just nu kopplad till det säkerhetspolitiska läget – generellt i Sverige och utifrån den egna situationen som lantbrukare. Det råder stor osäkerhet inför kommande år vad gäller kostnader för gödsel och annat. Om vi inte kan få lönsamhet i det svenska lantbruket är det inte givet att det finns en svensk livsmedelsproduktion framöver. ”Handlar vi inte svensk mat i vardagen finns den inte att köpa i kris heller”.

14.00 Fika med diskussionsfrågor

14.30 Sammanfattande diskussion och avslutning i plenum

Praktisk information

Datum och tid

Torsdagen den 29 september kl. 9-15

Plats

Länsstyrelsen Västmanland, Västra Ringvägen 1, Västerås

Kostnad

Deltagandet är kostnadsfritt. Lunch samt fika förmiddag och eftermiddag ingår.

Var:
Länsstyrelsen Västmanland, Västra Ringvägen 1, Västerås
Kostnad:
Deltagandet är kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
09 sep 2022

Anmäl dig

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 9 september klockan 23.59.

Kontakt