Risk för vattenbrist i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

31 aug 2022 klocka 11.00 - 12.00

Hedersförtryck och flickor som förs ut ur landet

Tecknad bild, flicka som står med resväska

Illustratör: Annefrid Sjöman

Varje år förs flickor och kvinnor ut ur landet mot sin vilja och utsätts för tvångs- och barnäktenskap. Hedersrelaterat våld och förtryck innebär att flickor och kvinnor på detta sätt fråntas sina rättigheter och starkt kontrolleras av sin närmaste familj och släkt. Välkomna att ta del av ett seminarie där tjej- och kvinnojouren IKKR delar med sig av sina erfarenheter med att arbeta med målgruppen.

Tvångs- och barnäktenskap innebär att flickor och kvinnor isoleras från omvärlden och samhället och de utsätts ofta för både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. I Sverige är det olagligt med barnäktenskap och att tvinga någon att gifta sig. Men många flickor och kvinnor luras ut ur landet och tvingas till äktenskap i ett land där detta är tillåtet och lämnas sedan kvar. Att hjälpa en utsatt att komma tillbaks till Sverige är en mycket komplicerad och svår process. I detta seminarie kommer tjej- och kvinnojouren IKKR att dela med sig av sitt arbete med att hjälpa utsatta flickor och kvinnor tillbaks till Sverige så att de kan få stöd och skydd.

Lunchföreläsningen genomförs inom ramen för arbetet med att utveckla ett regionalt resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck i Västmanland.

Föreläsare

Mariam Afrasiabpour, ordförande för Internationell kamp för kvinnors rättigheter (IKKR) i Västerås. IKKR är en tjej- och kvinnojour som hjälper kvinnor, flickor och pojkar som blivit utsatta för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom myndighet och civilsamhälle som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck i Västmanland.

Datum och tid

Onsdag 31 augusti, klockan 11.00-12.00. Teknikmingel från klockan 10.45.

VAR:
Seminariet är digitalt via Skype. Länk skickas ut till anmälda deltagare några dagar innan.
KOSTNAD:
Deltagandet är kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
26 aug 2022

Kontakt