Risk för vattenbrist i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

28 sep 2022 klocka 09.00 - 15.00

Fältdag om kulturmiljöer i vatten

Välkommen på en fältdag med fokus på kulturmiljöer i vatten i Eskilstuna kommun!

Vattenspegel vid en liten damm

Vi följer nu upp den mycket lyckade och uppskattade fältdagen som vi arrangerade i juni med ytterligare en dag på samma tema; Kulturmiljöer i vatten.

Den här gången är vi i Eskilstuna kommun där vi besöker två platser:

  • Torshälla stad, en stadsmiljö med inslag från medeltiden där kanaler, kraftverk, sluss samt äldre och moderna industrimiljöer är bevarade.
  • Skogstorp, som bjuder på mycket av Eskilstunas industrihistoria i ett brett perspektiv med komplicerade vattenflöden i ett välbesökt friluftsområde.

 Syftet är att öka kunskapen om, och förståelsen för, hur vi på bästa sätt kan arbeta för att bevara och framhäva värdefulla kulturmiljöer och samtidigt få till åtgärder för en bättre vatten- och naturmiljö.

Fältdagen genomförs inom LIFE IP Rich Waters i samarbete med Länsstyrelsen i Södermanlands län. Medverkar gör Anna Ulfhielm, arkeolog på Almunga AB som har utvärderat kulturmiljöer i Södermanland. Anna kommer berätta om platserna och om de avvägningar som behöver göras när åtgärder för vatten ska genomföras.

Datum och tid

Onsdag 28 september, mellan klockan 09:00-15:00. Buss avgår från Eskilstuna centralstation 09:00 och vi är tillbaka till Eskilstuna centralstation senast 15:00.

Plats

Samling vid Eskilstuna Centralstation där vi har en buss som avgår 09:00. Bussen är dock bokad från Västerås för de som vill åka med därifrån runt 08:00. Meddela Jonas Berglind, jonas.berglind@lansstyrelsen.se om du vill åka med bussen från Västerås.

Första platsen vi besöker efter Eskilstuna Centralstation är Torshälla där de som vill åka med egen bil kan ansluta senast 09:30. Exakt plats meddelas via mail i god tid innan.

Målgrupp

Handläggare på länsstyrelser inom kulturmiljö, vattenverksamhet, vattenförvaltning och fiskeri. Handläggare på kommuner med funktioner och intressen inom samma områden samt övriga intresserade i andra organisationer.

Anmälan

Sista dag att anmäla sig var den 21 september.

Loggotyper (tre separata) för EU/LIFE, Projektet LIFE IP Rich Waters och Havs- och vattenmyndigheten
Länsstyrelsen i Södermanlands loggotyp

Aktiviteten ingår i projektet LIFE IP Rich Waters, som finansieras av EU och Svenska staten.

Hör av dig om du har frågor:

Jonas Berglind jonas.berglind@lansstyrelsen.se 010-224 90 00 (växel)

Mia Sklenar mia.sklenar@lansstyrelsen.se 010-223 40 00 (växel)

VAR:
Eskilstuna kommun (Torshälla stad och Skogstorp)
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
21 sep 2022

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping