Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

30 jun 2022 klocka 09.30 - 16.00

Heldagsseminarium om biologisk
mångfald i vägkanter

Dike där det växer massor av gula blommor med spretiga kronblad.

Kostnadsfritt heldagsseminarium om vad du kan göra för att sköta vägkanter på ett sätt som gynnar den biologiska mångfalden.

Ämnen som kommer att tas upp är bland annat vilken betydelse vägkanter kan ha för att upprätthålla viktiga ekosystemfunktioner. Det gäller till exempel pollinering, hur de fungerar som tillflyktsort för många arter vars livsmiljöer minskar och hur de kan binda samman isolerade populationer av olika organismer som annars riskerar problem med inavel.

9.30–10.00 Fika

10.00–10.30 ”Höga naturvärden i infrastrukturbiotoper - en självklarhet i dag” – Magnus Stenmark från miljökonsultföretaget Calluna AB pratar om bakgrunden till varför artrika vägkanter kan fylla en så viktig funktion idag.

10.30-11.00 ”Trafikverkets arbete med artrika vägkanter” – Magnus Sjölund jobbar med biodiversitetsfrågor vid Trafikverket och kommer att berätta om verkets inventeringar och skötsel av artrika vägkanter. 

11.00-11.10 Paus

11.10-12.00 ”Världens längsta blomsteräng – vill ni vara med och slå Guiness rekord?”. Joel Crawford, projektledare på Naturskyddsföreningen presenterar projektet ”Världens längsta blomsteräng”. Projektet syftar till att ställa om minst 1000 km av våra vägkanter till en skötsel som gynnar den biologiska mångfalden. För att lyckas behöver vi er hjälp! Efter det kommer naturvårdsbiologen Lydwin Wagenaar (också från Naturskyddsföreningen) att ge praktiska skötselråd. Alla som deltar kommer också att få ett startkit med enkla ”verktyg” för att kunna delta i projektet. 

12.00-12.45 Lunch

12.45-16.00 Exkursion med buss.

Praktisk information

Dagen är uppdelad på ett inomhuspass med föreläsare och en exkursion efter lunch där vi besöker några vägkanter för att se hur det kan se ut. Där har deltagarna möjlighet att ställa frågor och diskutera vad som tagits upp under dagen.

Datum och tid

Torsdag 30 juni, kl 09:30–16:00.

Plats

Inomhusdelen kommer att hållas på konferensanläggningen vid Brunnby gård strax öster om Västerås. Exkursionen kommer att gå till Hässlö (intill flygfältet) och vidare till Ängsö naturreservat.
Deltagarna tar sig själva till Brunnby. Exkursionen sker med chartrad buss.

Fika/matsäck

Fika och lunch ingår.

Anmälan

Anmäl dig genom att mejla henrik.sundberg@lansstyrelsen.se. Det finns plats för 50 deltagare. Några dagar innan seminariet kommer Henrik Sundberg att mejla samtliga deltagare och be dem bekräfta deltagandet. Blir det några återbud kommer platserna att erbjudas dem som inte kom med i första rundan. 

VAR:
Brunnbygård, Västerås
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
25 jun 2022

Kontakt