Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

20 jun 2022 klocka 13.00 - 14.30

Utbildning om bidragsbrott

En hand framför en bankomat håller i ett par sedlar

Länsstyrelserna i Uppsala, Gävleborgs och Västmanlands län tillsammans med Försäkringskassan bjuder in till en utbildning om välfärdsbrottslighet avseende både kommunala och statliga medel.

Syftet med utbildningen är att utbilda om nuvarande lagstiftning och hur vi i samverkan kan motverka bidragsbrottslighet samt att ge en övergripande bild om Försäkringskassans arbete mot systematiskt utnyttjande av socialförsäkringarna. Utbildningen syftar till att öka kunskapen om bidragsbrott, utveckla och utöka kontaktvägarna och samverkan mellan berörda kommuner och Försäkringskassan.

Föreläsare

Richard Öhman GF Kontroll Uppsala, Försäkringskassan.

Målgrupp

Handläggare inom förvaltningarna på respektive kommun som betalar ut kommunala skattemedel och/eller samordnare som har till uppdrag att sprida kunskap om välfärdsbrottslighet i respektive kommun.

Datum

Samma utbildning ges även 16 juni kl. 13:00-14:30.

Plats

Digitalt via Skype. Länken till utbildningen skickas ut några dagar innan utbildningstillfället.

Anmälan och kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Anmäl dig via formuläret senast den 12 juni 2022.

Presentation

Försäkringskassan vill med denna föreläsning nå ut med information till alla kommuner med information om hur vi tillsammans kan motverka välfärdsbrottslighet avseende både kommunala och statliga medel. Föreläsningen kommer övergripande gå in på Försäkringskassans arbete och lärdomar avseende utredningar mot systematiskt utnyttjande av socialförsäkringarna, och gå in på hur vi idag med nuvarande lagstiftning i större utsträckning kan hjälpas åt att motverka bidragsbrottslighet. Det kommer presenteras kontaktvägar in till Försäkringskassan och hur kommuner med enkelhet kan lämna impuls till Försäkringskassan vid misstanke om felaktiga utbetalningar från socialförsäkringarna.

Bakgrund

Bakgrunden till föreläsningen är att Försäkringskassan uppmärksammat att alla 290 kommuner tillsammans under år 2020 lämnat ca 755 anmälningar och 2021 ca 1250 anmälningar om felaktiga utbetalningar av någon anledning, inklusive barn som inte kommit till skolstart. I förlängningen är välfärdsbrottslighet ett högst påtagligt och allvarligt hot mot vår gemensamma välfärd, då det riskerar att underminera viljan att tillhöra samhället och att det kan göra att fler personer letar vägar att undandra sig att betala skatt. I slutet på föreläsningen är förhoppningen att vi tillsammans kan lyfta frågor om hur vi gemensamt kan fortsätta minska och arbeta förebyggande mot välfärdsbrottsligheten.

Målgrupp

Målgruppen är i första hand handläggare inom förvaltningarna på respektive kommun som betalar ut kommunala skattemedel och/eller samordnare som har till uppdrag att sprida kunskap om välfärdsbrottslighet i respektive kommun. Det är handläggarna längst ute i verksamheten som har störst chans att göra skillnad. En enda impuls till Försäkringskassan kan i slutändan ge miljonbelopp i besparingar av våra gemensamma skattemedel.

Lagstiftning i fokus

Utifrån övrigt kända faktorer om omfattningen av brottsligheten av de statliga socialförsäkringarna är antalet impulser sannolikt en följd av att lagstiftningarna lagen om underrättelseskyldighet och även folkbokföringslagens 32 c § kan efterlevas av alla kommuner i större utsträckning.

Länkar

Lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen Svensk författningssamling 2008:2008:206 t.o.m. SFS 2019:653 - Riksdagen Länk till annan webbplats.

Tipsa om felaktiga utbetalningar eller bidragsbrott - Försäkringskassan (forsakringskassan.se) Länk till annan webbplats.

Underrätta om felaktig folkbokföring | Skatteverket Länk till annan webbplats.

Försäkringskassans logotyp.
VAR:
Digitalt via Skype. Länken till utbildningen skickas ut några dagar innan utbildningstillfället.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 jun 2022

Anmäl dig

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 12 juni klockan 23.59.

Om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Kontakt