16 jun 2022 klocka 09.00 - 12.00

Våld i nära relation - fokus särskilt utsatta

Två skuggade personer där situationen upplevs hotfull

Illustratör: Annefrid Sjöman

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem. Vissa grupper av kvinnor riskerar en särskild utsatthet. Den här dagen fokuserar på dessa grupper.

Mäns våld mot kvinnor orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande för dem som drabbas. Den här konferensen har fokus på några av de grupper kvinnor som är särskilt utsatta:

  • våld i nära relation där missbruk förekommer
  • våld mot personer med funktionsnedsättning
  • våld i ungas parrelationer

Dagen anordnas av Länsstyrelsen i Dalarnas län inom ramen för deras deras FAS-nätverk (Förebyggande Arbete i Samverkan).

Målgrupp

Politiker och andra aktörer som arbetar med tidiga insatser, som till exempel du som arbetar med frågor inom föräldraskapsstöd, brottsförebyggande, ANDT-förebyggande och folkhälsa eller inom socialtjänst, skola och polis.

09.00 Välkomna och inledning. Länsstyrelsen i Dalarnas län.

09.10 Våld i ungas parrelationer. Monika Karlsson, Brottsförebyggande rådet (BRÅ) .

10.00 Paus.

10.10 Våld mot personer med funktionsnedsättning. Maria Melin, Myndigheten för delaktighet (MFD).

10.25 Arbetet mot våldsutsatthet under covid-19. Madelene Larsson, Jämställdhetsmyndigheten.

10.50 Paus.

11.00 Vem ser oss? Kartläggning om kvinnors missbruk och våldsutsatthet. Johanna Eriksson, Utvecklingsledare MVK Länsstyrelsen Västmanlands län.

11.20 Polisen i Dalarnas arbete med brott i nära relation och särskilt utsatta målgrupper. Hanna Tollström, Tf. gruppchef på avdelningen Brott i nära relation (BINR).

11.40 Avslutande diskussion.

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
13 jun 2022

Kontakt