Syftet med en Bioblitz är att upptäcka, räkna, kartlägga och lära sig mer om vilka arter som finns inom ett specifikt området. En Bioblitz syftar också till att öka intresset för biologisk mångfald och förståelsen för att skydda och vårda värdefulla områden.