Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

07 jun 2022 klocka 11.30 - 12.15

Lagförslag om ett särskilt brott för hedersförtryck

Tecknad bild på ung kvinna Fadime

Illustration: Annefrid Sjöman

Regeringen föreslår att det införs ett nytt brott i brottsbalken med beteckningen ett särskilt brott för hedersförtryck. Välkommen till ett lunchseminarium som belyser hur lagändringen kan komma att påverka arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck.

Hedersrelaterat våld och förtyck innebär att människor, främst flickor och kvinnor men även pojkar och män, begränsas i sina liv och utsätts för påtryckningar och våld som syftar till att upprätthålla familjens kontroll över individen. I sin mest extrema form kan hedersnormerna leda till allvarlig våldsbrottslighet

Regeringen ser behov av att skärpa lagstiftningen för dessa brott och har tagit fram ett lagförslag om ett särskilt brott för hedersförtryck. Lagförslaget föreslår att upprepade kränkningar av den utsattes integritet ägnade att allvarligt skada personens självkänsla och där gärningen utförts i syfte för att bevara eller återupprätta en person, familj, släkt eller liknande grupps heder skall innebära en straffskärpning. Lagändringarna förväntas träda i kraft den 1 juni 2022.

Lunchseminariet genomförs inom ramen för arbetet med att utveckla ett regionalt resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck i Västmanland.

Målgrupp

Yrkesverksamma och ideella organisationer i Västmanlands län som möter barn och unga som riskerar att utsättas eller har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Föreläsare

Föreläsare är Jessica Wenna, kammaråklagare på Åklagarkammaren i Västerås. Jessica är Åklagarmyndighetens nationella ämnesexepert inom området hedersrelaterad brottslighet.

Datum och tid

Tisdag 7 juni, klockan 11.30-12.15. Teknikmingel från klockan 11.15

VAR:
Seminariet sker digitalt via Skype. Länk skickas ut till anmälda deltagare några dagar innan seminariet.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
06 jun 2022

Anmäl dig

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 6 juni klockan 23.59.

Om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Kontakt