Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

24 maj 2022 klocka 09.00 - 12.00

Vatten i en varmare framtid

Välkommen till ett digitalt seminarium om hur klimatförändringen kan komma att påverka vattnets kvalitet och tillgången på vatten.

Världens vattenresurser har en nära relation med klimatet och påverkas därför av den globala uppvärmningen. Klimatförändringen för med sig förändrade nederbördsmönster med såväl skyfall och översvämningar som torka. Detta påverkar yt- och grundvattentillgångarna samt riskerar att sprida näringsämnen, föroreningar och vattenburna smittor.

I detta digitala seminarium tar vi avstamp i de utmaningar som ett föränderligt klimat för med sig för sådant som dricksvatten- och livsmedelsproduktion, skogsbruk och ekosystem. Föredragshållarna presenterar nuvarande och kommande utmaningar och hur dessa kan hanteras.

Program

  • Introduktion – vattnet i vår vardag - Viktoria Vingmarker, Länsstyrelsen i Västmanlands län
  • Klimatförändringens påverkan på livet i vattnet, och vad har vattenvård och klimatanpassning gemensamt? - Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund
  • Vattentillgång i framtiden - Aino Krunegård, SMHI
  • Utmaningar med dricksvattenproduktion - Göran Vikergård och Monika Sohlman, Mälarenergi Vatten AB
  • Skogsbrukets klimatanpassning och återvätning av torvmark i skogen - Lennart Knutsson, Skogsstyrelsen
  • Vattenhushållning i odlingslandskapet - Line Strand, Hushållningssällskapet

Målgrupp

Kommunala tjänstemän och politiker, myndigheter, intresseorganisationer som till exempel vattenråd och andra aktörer som i sitt arbete arbetar strategiskt med klimat- och vattenfrågor.

Arrangörer

Länsstyrelsen Västmanland och Mälarens vattenvårdsförbund

VAR:
Skype
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 maj 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 18 maj.

Kontakt