Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

24 maj 2022 klocka 08.45 - 15.30

Kommunikation är en viktig del i totalförsvaret - vilka är hoten och hur rustar vi oss?

Tredelad bild. Först en skuggperson i huva - en hacker. Sedan ett mörklagt kök med en fotogenlampa och en vevradio. Därefter en plastlåda med texten kommunikatörens krislåda.

Vi är alla en del av det svenska totalförsvaret,men vad betyder det för oss som arbetar med kommunikation? Vilka är sårbarheterna och hoten och hur kan de påverka oss i vårt arbete?

Dagens gästföreläsare hjälper oss att få en bättre förståelse kring tänkbara hotbilder mot Sverige och vårt demokratiska samhälle. Vi får också konkreta exempel på hur olika typer av samhällsstörningar kan drabba oss och möjligheten att kommunicera via våra vanliga kanaler. Målet med nätverksträffen är att vi tillsammans ökar vår kunskap och höjer vår förmåga och därmed blir bättre rustade inför hot, attacker eller andra samhällsstörningar.

Målgrupp

Västmanlands kriskommunikationsnätverk

8.45-9.15 Registrering och samling med kaffe/te och smörgås

9.15 Välkommen!
Erik Bergman, kommunikationschef Länsstyrelsen Västmanland och Sonja Diar, Räddningstjänsten Mälardalen modererar dagen

9.25 Myndigheten för psykologiskt försvar informerar om sin valverksamhet (deltar digitalt)
Fredrik Konnander, Myndigheten för psykologiskt försvar

9.55 Paus

10.00 Hotet mot Sverige Vem eller vad är det som hotar och hur tar det sig uttryck? Hur kan vi skydda oss? Exempel på hur räddningstjänsten arbetar med frågorna.
Jonas Harkman, biträdande säkerhetsskyddschef, Räddningstjänsten Mälardalen

10.45 Paus

11.00 Valsäkerhet Valmyndigheten berättar som sitt arbete med att stärka skyddet av genomförandet av allmänna val med fokus på incidenter, dimensionerande hotbild, erfarenheter och råd avseende valsäkerhet och kommunikation.
Emma Sjöblom och/eller Sebastian Bay, Valmyndigheten

12.00 Lunch

13.00 Så agerade Norrtälje kommun under stormen Alfrida: ”Jättestor samhällsstörning” (deltar digitalt)
I början av januari 2019 svepte stormen Alfrida in över norra Europa. I Sverige drabbades omkring 100 000 abonnenter av strömavbrott och kollektivtrafiken ställdes in i stora delar av landet. Norrtälje kommun drabbades allra värst.
Marina Filipsson, utvecklingsstrateg ansvarig för kriskommunikation, riskkommunikation och informationspåverkan i Norrtälje berättar om hanteringen av händelsen

13.45 Paus

14.15 Att tvingas arbeta analogt i en digital värld – om Kalix kommun och IT-attacken (deltar digitalt)
Så arbetade Kalix kommun med tidig, tydlig och transparent information för att skapa trygghet och förtroende hos kunder, medarbetare och allmänhet.
Reine Sundqvist, informationschef och Pernilla Jansson kommunikatör på Kalix kommun berättar om IT-attacken som drabbade Kalix kommun natten mot den 16 december 2021.

15.15-15.30 Avslut

Praktisk information

Datum och tid

Tisdagen den 24 maj, 8.45-15.30

Plats

ACC, Hotel Plaza, lokalen The Hub, Kopparbergsvägen 10, Västerås

Anmälan

Anmälan via vår webbplats senast den 6 maj. Om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel, eller om du har du allergier eller behov av speciell kost, så ber vi skicka dessa via mejl till kontaktpersonen för arrangemanget.

Fika och mat

Lunch samt kaffe på förmiddag och eftermiddag ingår.

Kostnad

Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras 500 kr/person. Lunch samt kaffe på förmiddag och eftermiddag ingår.

VAR:
ACC, Hotel Plaza, lokalen The Hub, Kopparbergsvägen 10, Västerås
KOSTNAD:
Deltagandet är kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
29 apr 2022

Anmäl dig

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 29 april klockan 23.59.

Om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Kontakt