Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

23 maj 2022 klocka 19.00 - 21.00

Mer blommor genom rationell ängsskötsel

En stensatt jordkällare med rött tegeltak

Foto: Länsstyrelsen.

Lär dig mer om ängens värden och betydelsen av ängsmarksskötsel.

För att bland annat gynna pollinerande insekter i både tätorter och landsbygdsmiljöer, behöver mängden marker som sköts som ängsmarker öka. Fokus för denna kurs är en rationell skötsel med traktordriven slåtterbalk. Detta möjliggör att större ytor kan slåttras på ett tidseffektivt sätt.

Kursen inleds med ett digitalt föredrag som är obligatoriskt som förkunskap inför två fältvandringar i Svartådalen och på Björnön utanför Västerås. Du kan välja om du vill delta på båda eller endast en av fältvandringarna.

Välkommen att delta!

Träffar

Måndagen den 23 maj kl 19.00 – 21.00 (digitalt)

Digitalt föredrag om ängens principer, pollinatörer och att identifiera lämpliga värdefulla platser för slåtterängsskötsel. Möteslänk skickas ut via e-post.

Tisdagen den 24 maj kl 13.00 – 16.00 (Svartådalen)

Vi tittar på rationell slåtter av strandängar med hjälp av traktordriven slåtterbalk i Svartådalen. Vi får också tips om metoder för användning av höet och identifiering av värdefulla marker och arter. Vi samlas vid Holstensboda Gård 106, 733 62 Västerfärnebo.

Tisdagen den 31 maj kl 9.30 – 12.00 (Björnön)

Slåtterängar under restaurering på Björnön utanför Västerås, samt demonstration av traktordriven slåtterbalk. Vi samlas på den södra parkeringen.

OBS! Vid för få deltagare kan fältvandringarna komma att ställas in.

Målgrupp

Lantbruksföretagare inom jordbruk, skogsbruk och trädgård, deras familjemedlemmar och anställda inom lantbruksverksamhet och park- och markförvaltare.

Hör av dig till Julia Carlsson om kursen är fullbokad eller om du inte tillhör målgruppen för att stå med på reservlista.

Bra att veta

Det digitala föredraget är obligatoriskt som förkunskap inför fältvandringarna. Du kan välja om du deltar på den ena eller båda fältvandringarna.

Kursen inleds via en digital föreläsning som kan följas via din webbläsare. Inbjudan och instruktion till föreläsningen skickas till deltagarna efter sista anmälningsdag. Du behöver kunna använda datorns mikrofon alternativt ha ett headset med hörlurar och mikrofon, för att kunna diskutera och för att kunna ställa frågor. Ni får gärna lyssna flera personer från varje hushåll.

Medverkande

  • Anna Douhan Sundahl, agronom, HS Konsult
  • Frida Hedin, biolog, HS Konsult
  • Erik Kempff, förevisare av traktordriven slåtterbalk som används för skötsel av strandängar i Svartådalen.
  • Emelie Uddenberg, Länsstyrelsen i Västmanlands län

Om du får förhinder

Avanmäl dig snarast!

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Anmäl dig

VAR:
Digitalt + två fältvandringar (Svartådalen och Björnön)
KOSTNAD:
Kursen är kostnadsfri och det bjuds på fika i samband med fältvandringarna.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 maj 2022

Kontakt