Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

23 maj 2022 klocka 15.00 - 16.00

Höjt statsbidrag för föräldraskapsstödsprogram

Flera familjer som umgås

Illustratör: Eva Lindén.

Välkommen på ett digitalt informationsmöte om syftet med det nya statsbidraget som kommunerna har tilldelats för att stärka det arbetet med föräldraskapsstödsprogram.

Riksdagen beslutade i december 2021 om att öka det generella statsbidraget med 100 miljoner kronor till kommunerna för att öka tillgången till föräldraskapsstöds-program under 2022. Riksdagen aviserade samtidigt att 200 miljoner kronor avses att avsättas per år för ändamålet från 2023 och framåt.

Program

  • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) kommer under mötet att informera om syftet med det nya statsbidraget som kommunerna har tilldelats.
  • Vi får även information av MFoF om den nationella strategin - En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd (2018).
  • MFoF och länsstyrelserna berättar om deras stödjande roller kring föräldraskapsstöd.
  • Det finns utrymme för deltagare att ställa frågor och komma med synpunkter.

Informationsmötet arrangeras av Länsstyrelserna i Örebro, Värmland, Södermanland, Östergötland, Gävleborg, Dalarna, Västmanland och Uppsala.

Målgrupp

Dagen riktar sig i första hand till chefer och beslutsfattare i länens kommuner, men övriga aktörer är välkomna att delta.

Anmälan

Anmäl dig på Länsstyrelsen i Uppsalas webbplats

Definition

Föräldraskapsstöd är insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar som stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn.

Det kan handla om att ge föräldrar kunskap om barnets rättigheter, hälsa och utveckling, att stärka föräldrars relation till varandra eller deras sociala nätverk.

Nationell strategi

2018 fattade regeringen beslut om "En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd".

Strategin betonar att barns rättigheter ska stå i centrum och att föräldraskapsstödet ska bidra till jämställt föräldraskap och jämlikhet i hälsa.

Målsättningen är att alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt.

Strategin innehåller tre målområden som är centrala att vidareutveckla för att uppnå målsättningen:

  • Kunskapsbaserat arbetssätt
  • Ett tillgängligt stöd
  • En stödjande organisation

En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd

VAR:
Digitalt via Zoom. Länk skickas ut några dagar innan till de som anmält sig.
KOSTNAD:
Deltagandet är kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
16 maj 2022

Kontakt