Risk för vattenbrist i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

23 maj 2022 klocka 13.00 - 16.00

Hedersrelaterat våld och missbruk

Kvinna som håller händerna för munnen.

Välkommen till en eftermiddagsföreläsning som handlar om ungdomar som är utsatta för hedersförtryck och hur deras utsatthet kan ta leda till missbruk av alkohol och droger.

I Sverige idag växer tusentals ungdomar upp under hedersförtryck och våld som förvägrar dem att fritt välja sina liv. Att leva i en hederskontext innebärt att det finns förväntningar och krav på att familjens och släktens intressen sätts framför de egna. Val av kläder, vänner och partner är till exempel många gånger inte en individs egna val utan en angelägenhet för familjen eller ett större kollektiv.

Det finns olika sätt att reagera på detta. Några underkastar sig, några blir deprimerade, några gör uppror men det kan även innebära att fly in i ett missbruk av droger, både som en del av en revolt och som en lindring av smärta och ångest. Denna eftermiddagsföreläsning handlar om hur en del ungdomar som är utsatta för hedersförtryck tar sin tillflykt till alkohol och droger som ett sätt att fly undan familjens förväntningar och krav. Föreläsningen genomförs inom ramen för arbetet med att utveckla ett regionalt resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck i Västmanland.

Föreläsare

Gunnar Bergström är alkohol och drogterapeut som har många års erfarenhet av att arbeta med missbruk. Han är även författare och har skrivit boken Kärlek till döds- en bok om beroende och behandling. Gunnar redogör i sin föreläsning kopplingen mellan hedersrelaterat våld och missbruk.

Hulya Götesson som är utbildad addiktolog medverkar även på föreläsningen och delar med sig av sin egen historia och egna erfarenheter av hedersförtryck och missbruk.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom socialtjänst, rättsväsendet, skola, hälso- och sjukvård och ideella organisationer i Västmanlands län.

VAR:
Hotel Plaza, Kopparbergsvägen 10, Västerås
KOSTNAD:
Deltagande är kostnadsfritt. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 maj 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 18 maj klockan 23.59.

Kontakt