Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

11 maj 2022 klocka 12.00 - 13.00

Barn som upplever våld – att bedöma omsorgsförmåga hos föräldrar som använder våld

Ung flicka sitter på en säng med sin mobil och ser ut att må dåligt.

Att se eller höra den ena föräldern utsätta den andra för våld påverkar barn och kan likställas vid psykisk barnmisshandel. Socialtjänsten har en viktig roll att upptäcka och stödja barn som upplever våld och att bedöma omsorgsförmåga hos våldsutsatta och våldsutövande föräldrar.

Från och med den 1 augusti 2021 förändrades socialtjänstlagen vilket innebär att socialnämnden ska verka för att den som utsätter eller har utsatt en närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Länsstyrelserna har fått i uppdrag att ta fram information och vägledning kring den nya lagändringen. Detta seminarium, där vi särskilt belyser ansvaret för barn som upplever våld och våldsutövande föräldrars omsorgsförmåga, är en del av uppdraget. Seminariet arrangeras i samverkan mellan länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län.

Föreläsare

Maria Eriksson är professor i socialt arbete och medförfattare till Sveriges Kommuner och Regioners material för stöd till socialtjänsten -Barn som upplever våld, att stödja barn och bedöma föräldrars omsorgsförmåga. Maria föreläser om hur våld drabbar barn och hur socialtjänsten kan tänka kring bedömning av omsorgsförmåga hos föräldrar som använder våld.

Målgrupp

Vi vänder oss främst till chefer och handläggare inom socialtjänsten i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län. Övriga intresserade i mån av plats.

VAR:
Digital träff via Zoom. Länk skickas ut till anmälda deltagare i nära anslutning till dagen.
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
27 apr 2022

Kontakt