Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

10 maj 2022 klocka 13.00 - 14.00

Kvinnors utsatthet för människohandel och exploatering i rådande flyktingkris

En ledsen ung kvinna sitter på ett golv, kanske ett offer för trafficking.

Krig är en grogrund för organiserad brottslighet, som till exempel människohandel och exploatering. Det gäller såväl utnyttjande för sexuella ändamål som för arbetskraft, tiggeri och krigstjänst. Flyktingarna är i många fall lättrekryterade då de är i desperat behov av jobb, boende och trygghet. Varje erbjudande kan tyckas bättre än situationen man befinner sig i.

Ensamkommande och saknade barn och kvinnor är särskilt utsatta för människohandel, övergrepp och sexuell exploatering i det kaos som uppstår när krig bryter ut och många människor flyr.

Du får i detta seminarie ta del av hur svenska myndigheter arbetar för att förebygga och upptäcka utsatta personer. Du kommer att få kunskap och tips som hjälper dig i ditt arbete att upptäcka och hjälpa kvinnor som utsätts för människohandel och exploatering.

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till yrkesverksamma och ideellt arbetande som möter eller kommer att möta kvinnor som nyligen kommit till Sverige.

Arrangörer

Webbinariet arrangeras av länsstyrelserna i Gävleborg, Uppsala och Västmanlands län.

  • Inledning - Länsstyrelsen.
  • Jämställdhetsmyndighetens arbete med att upptäcka och förebygga människohandel och exploatering - Jämställdhetsmyndigheten.
  • Migrationsverkets arbete med att upptäcka och förebygga människohandel och exploatering - Tony Walter, regional samordnare för arbetet mot människohandel, Migrationsverket.
  • Kvinnors utsatthet för människohandel och exploatering - Mikaella Matta Salinas och Anna Runesson, regionskoordinatorer mot prostitution och människohandel.
VAR:
Digitalt via Skype, länk skickas ut till de som anmält sig senast dagen innan
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
06 maj 2022

Kontakt