Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

10 maj 2022 klocka 09.00 - 15.15

Förbundsstämma för Mälarens vattenvårdsförbund

Varmt välkomna till Mälarens vattenvårdsförbunds ordinarie förbundsstämma 2022.

Datum och tid

Tisdag 10 maj 2022, kl 09:00–15:15.

Plats

Brunnby gård, Västerås. Det kommer att finnas möjlighet att delta digitalt via skype, men vi ser helst att du närvarar på plats vid årsstämman, särskilt om du deltar som ombud för din organisation.

Målgrupp

Samtliga medlemsorganisationer, men även övriga organisationer i Mälarens avrinningsområde, som kommuner, länsstyrelser, företag och ideella organisationer, hälsas välkomna att delta på årsstämman för information om verksamheten.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan senast den 2 maj. Ange vid anmälan om du kommer att närvara på plats eller digitalt, och om du blir kvar vid lunch och även vid eftermiddagens program med seminarier och guidning runt slingan på Brunnby gård för åtgärder mot näringsläckage. Deltagandet vid vår årsstämma är kostnadsfritt.

Årsmöteshandlingar

Handlingarna skickades ut med e-post den 20 april till samtliga medlemmar, anmälda ombud och kontaktpersoner. Handlingarna finns också att ladda ner från vår webbplats www.malaren.org Länk till annan webbplats..

Program

09.00 Samling och kaffe

09.30 Välkommen!

09.45 Förbundsstämma Mälarens vattenvårdsförbund

11.00 Paus

11.15 Information om resultat från Mälarövervakningen 2022. Vi får även
slutredovisning av projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER) som
avslutades 31 december 2021.

Stina Drakare och Faruk Djodjic, Institutionen för vatten och miljö, SLU
Uppsala berättar om Mälarövervakningen och Linda Röjning tillsammans
med Elin Ångman från Mälarens vattenvårdsförbund berättar om MER.

12.00 Lunch.

Efter maten kommer det att finnas möjlighet att delta i seminarier / workshops i mindre grupper om olika frågor som rör Mälaren:

  • Övervakningsprogram för miljögifter i Mälaren under utformning
  • Hur stöttar vi kommunerna i förbundets ”nya” verksamhet?
  • Nätverk för frågor som rör PFAS
  • Nätverk för frågor som rör vandringshinder

13.45 Promenad runt demonstrationsslingan på Brunnby gård för åtgärder för att
behålla näringen på åkern. Slingan är framtagen som en del inom projektet
LIFE IP Rich Waters.

14.45 Kaffe med kaka.

Frågor

Om förbundsstämman: kontakta Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund, telefon 010-224 93 72, ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se
Om anmälan: kontakta Linda Erikols, Länsstyrelsen Västmanland, telefon 010 – 224 93 34, linda.erikols@lansstyrelsen.se

Varmt välkomna!

VAR:
Brunnby gård, Västerås
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
08 maj 2022

Anmäl dig

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 8 maj klockan 23.59.

Om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Kontakt