Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

05 maj 2022 klocka 09.00 - 12.00

Att skapa hållbara och konkurrenskraftiga sjöfartstransporter i dialog med stora godstransportköpare

Stort fartyg i Köpings hamn

Foto: Kim Lill

Välkommen till ett seminarium om det senaste inom klimat och sjöfart. Seminariet är en del av ett nationellt projekt som vänder sig till godstransportköpare, hamnar och rederier. För att klara klimatomställningen inom sjöfarten behövs en utökad dialog mellan köpare och säljare av godstransporter.

På seminariet kommer Chalmers att presentera förslag på klimatåtgärder för godstransportköpare, rederier och delvis även hamnar. Du får dessutom möjlighet att tycka till om förslagen, din input är mycket viktig. Ett 10-tal stora godstransportköpare kommer att delta. Kom till seminariet, lär dig mer, knyt kontakter och bidra med viktiga erfarenheter till godstransportköpare.

Seminariet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län, Svensk Sjöfart och Chalmers.

Föreläsare

  • Fredrik Larsson – Svensk Sjöfart
  • Per Arnlund – SSAB
  • Marcus Högblom – ABB
  • Linda Styhre – IVL
  • Henrik Ringsberg – Chalmers

Målgrupp

Köpare och säljare av godstransporter samt hamnar

Anmälan

Anmäl dig senast den 3 maj via mejl till jan.vanderhorst@lansstyrelsen.se.

Frågor

Kontakta Jan van der Horst, Länsstyrelsen i Västmanland, 010-224 93 70.

Preliminärt program

09:00 Inledning och syfte med seminariet
Jan van der Horst – Länsstyrelsen

09:05 Vad händer med EU:s förslag på handelssystem för utsläpp av transporter och hur påverkas sjöfartstransporterna?
Fredrik Larsson – Svensk Sjöfart

09:20 Presentation av möjliga åtgärder för klimatsmartare fartyg, exempelvis förbättrade propellrar, elektrifiering och energiåtervinning och vad kostar det?
Marcus Högblom – ABB?

09:40 Gävle hamn berättar hur de arbetar med att främja hållbara godstransporter.
Linda Astner – Gävle hamn

09:55 SSAB berättar hur de arbetet med att främja socialt hållbara godstransporter.
Per Arnlund – SSAB

10:10 De senaste ifrån utveckling av fossilfria drivmedel för sjöfarten.
Linda Styhre/ Karl Jivèn – IVL

10:30 Paus

10:45 Presentation av möjliga åtgärder för en klimatsmartare sjöfart.
Henrik Ringsberg – Chalmers

11:05 Ge synpunkter på klimatåtgärder i sjöfarten i mindre grupper.

11:35 Sammanfattning dagen seminarium och information om framtida aktiviteter
Jan van der Horst – Länsstyrelsen

11:45 Avslut

VAR:
Digitalt möte via Teams. Länk kommer senare via mejl.
KOSTNAD:
Deltagandet är kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 maj 2022

Kontakt