Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

05 maj 2022 klocka 13.00 - 16.00

Att leva i en hederskontext och samtidigt ha en hbtq-identitet

Pyramid som symboliserar hierarkisystem

Illustratör: Annefrid Sjöman

Webbinarium om den dubbla utsattheten som är vardag för många hbtq-personer som lever i familjer och sammanhang som präglas av hedersnormer.

Länsstyrelsen i Västmanlands län bjuder in till ett webbinarium med föreläsare från en av regeringens hbtqi-strategiska myndigheter, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Webbinariet genomförs inom ramen för arbetet med att utveckla ett regionalt resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck i Västmanland.

Forskning och erfarenheter om unga hbtq-personer visar bland annat att de är mer utsatta för våld, hot och diskriminering än andra unga. Kombinationen hbtq och heder är ett område där det finns lite forskning och där kunskapen på många håll är låg.

Det finns ingen tillgänglig kunskap om våld och kontroll med heder som motiv riktat mot intersexpersoner eller om omvändelseförsök riktat mot intersexpersoner, därför kommer föreläsningen enbart handla om hbtq-personers utsatthet.

Medverkande

Vanessa Sevedag, utredare på MUCF, har mångårig erfarenhet av analyser som berör lika rättigheter och diskriminering och med särskilt fokus unga hbtqi-personers levnadsvillkor och unga hbtq-personers utsatthet för omvändelseförsök.

Madeleine Söderberg, utvecklingsledare på MUCF, har lång erfarenhet av att föreläsa om hedersrelaterat våld och förtryck och har de senaste åren haft ett särskilt fokus på den dubbla utsattheten hos unga hbtq-personer som lever i sammanhang som präglas av hedersnormer.

Målgrupp

Politiker, chefer, yrkesverksamma och ideell verksamhet är välkomna!

12.45-13.00 Inloggning och teknikmingel.

13.00-13.30 Information om regionalt resurscentra Västmanland.

13.30-14.00 Unga hbtqi-personers levnadsvillkor.

14.00-14.15 Paus.

14.15-14.45 Unga hbtq-personers utsatthet för omvändelseförsök.

14.45-15.00 Paus.

15.00-15.45 Heder och hbtq – den dubbla utsattheten.

15.45-16.00 Frågor och avslut.

VAR:
Utbildningen sker digitalt via Skype. Länk skickas ut några dagar innan utbildningen. Teknikmingel från kl.12.45.
KOSTNAD:
Utbildningsdagen är kostnadsfri. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
02 maj 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 2 maj klockan 23.30.

Kontakt