Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

21 apr 2022 klocka 09.00 - 12.00

Att arbeta utifrån barnets bästa som alkohol- och tobakshandläggare

Workshop för kommunala alkohol- och tobakshandläggare om att beakta barnets bästa vid åtgärder som rör barn.

FN:s konvention om barnets rättigheter blev svensk lag den 1 januari 2020. Konventionen ställer krav på myndigheter och beslutsfattare att beakta barnets bästa vid åtgärder som rör barn. Med denna utgångspunkt bjuder Länsstyrelsen i Örebro län och Länsstyrelsen i Västmanlands län in till en workshop för kommunala alkohol- och tobakshandläggare.

Workshopen inleds med en grundläggande genomgång av arbetet med barnets rättigheter av Sara Andersson, samordnare för barnrättsfrågor vid Länsstyrelsen i Örebro län. Därefter får deltagarna arbeta i grupp utifrån olika fallbeskrivningar med utgångspunkt i alkohol- och tobakstillstånd och tillsyn.

Målgrupp

Kommunala handläggare i Örebro- och Västmanlands län med ansvar för tillstånd och tillsyn inom alkohol- och tobakslagstiftning.

VAR:
Digitalt, länk skickas ut till anmälda deltagare senast dagen innan.
KOSTNAD:
Deltagandet är kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
11 apr 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 34 lediga platser kvar.
Kontakt