Risk för vattenbrist i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

12 apr 2022 klocka 09.15 - 15.00

Trygga platser - brottsförebyggande arbete för säkra, trygga och attraktiva platser

En lekplats med många olika saker för barn att aktivera sig och leka med.

Hur kan vi utveckla det brottsförebyggande arbetet och skapa säkra och trygga fysiska platser för alla?

Välkommen till en heldagskonferens om utmaningen att skapa säkra och trygga platser.

Under de senaste åren har det svenska samhället genomgått stora förändringar som inneburit att säkerhet och trygghet har kommit att bli några av de viktigaste frågorna i svenska kommuner, städer och orter. Länsstyrelserna i Dalarna och Västmanland bjuder in till en gemensam konferens för att diskutera dessa utmaningar. Extra fokus kommer ligga på situationell brottsprevention och hur vi kan skapa säkra och trygga platser för alla.

Målgrupp

Brottsförebyggande samordnare, samhällsplanerare näringslivsutvecklare, polis, fastighetsägare, folkhälsostrateger, centrumutvecklare och andra aktörer som arbetar för ökad trygghet, attraktivitet och platsutveckling i kommunen.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 4 april.

Anmäl dig på webbplatsen Trygga platser Länk till annan webbplats.

09.15
Kaffe är framdukat.

09.45
Inledning.

10.00
Kommunernas nya brottsförebyggande ansvar.
Carl Gynne, Utredare, Brottsförebyggande rådet.

10.30
Framtida utmaningar vad gäller brott och otrygghet.
Magnus Lindgren, VD Stiftelsen Tryggare Sverige.

11.00 Paus.

11.15
Näringslivets roll i brottsförebyggande arbete.
Henrik Navjord, Regionchef, Svenskt näringsliv.

11.35
Brottsförebyggande arbete i Fagersta 2.0.
Annika Hedberg-Roth, Fagersta kommun och Petronella Hjertqvist, Polismyndigheten.

11.55 Samverkan - vad är problemet?
Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor.

12.10 Lunch.

13.00
Trygga Platser – ett nytt verktyg för att skapa säkra och trygga platser.
Sanela Cerimagic och Tor Lundberg, Länsstyrelserna.

13.10
Trygga Platser i Falun – Platsvandring kring erfarenheter och resultat.
Malin Winblad Polland, Falu kommun tillsammans med Svenska Stadskärnor och Stiftelsen Tryggare Sverige.

14.10 Kaffe.

14.30
Resultat och reflektioner kring arbetet med Trygga Platser.
Pilotkommunerna Avesta och Sala.

14.40
Trygga Platser 2.0 - platssamverkan i framtiden.
Svenska Stadskärnor, Stiftelsen Tryggare Sverige, Länsstyrelserna.

15.00 Slut.

VAR:
Falun, Hotell Bergmästaren, 5 min från Resecentrum.
KOSTNAD:
Deltagandet är kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
04 apr 2022

Kontakt