Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

29 mar 2022 klocka 09.30 - 16.00

Ekonomi i småskalig ekologisk grönsaksproduktion

Mangold

Mangold. Foto: Ann-Sofie Hedberg

Är du grönsaksproducent och intresserad av att lära dig mer om olika ekonomiska strategier? Välkommen till en heldag med fokus på ekonomi i småskalig, ekologisk grönsaksproduktion. Vi kommer att diskuterar områden som kalkyler, prissättning, andelsjordbruk och Lean.

Innehåll

  • olika strategier vad gäller storleken på odlingarna
  • investeringsnivå
  • arbetstid
  • olika försäljningskanaler
  • prissättning
  • Lean i småskalig odling

Vi kommer även titta mer i detalj på intäkter och kostnader för Bossgården och Rikkenstorp som exempel på två småskaliga odlingar.

Det kommer också att bli en del gruppdiskussioner och förstås tid för att lära känna varandra över fika och lunch.

Medverkande

  • Ylva Andersson, rådgivare växtodling och trädgård, Hushållningssällskapet
  • Jonas Ringqvist, ekologisk grönsaksodlare på Bossgården, Tidaholm
  • Joel Holmdahl, ekologisk grönsaksodlare, Rikkenstorp, Grängesberg

Joel Holmdahl driver Rikkenstorps gård tillsammans med Maria Danielsson och övrig familj. Gården ligger i Finnmarken i de nordligaste delarna av Örebro län. Förutom grönsaksodlingen på cirka 3000 kvadratmeter brukar de fem hektar åker med vall och en del naturbetesmark som betas av gårdens får. Joel arbetar heltid på gården och Maria ungefär halvtid. Grönsaksodlingen drivs som en andelsodling som startades för sex år sedan.

Rikkenstorps gård Länk till annan webbplats.

Jonas Ringqvist driver Bossgården utanför Tidaholm tillsammans med sin familj. De odlar grönsaker och håller höns och betesdjur i liten skala. Odlingen är ekologiskt certifierad och de är även Demeter-certifierade som biodynamiskt jordbruk. De odlar många olika slags grönsaker och djuren har en självklar plats på gården. Traktorn används minimalt och de försöker att bearbeta jorden så lite som möjligt. De säljer andelar men även på torget i Tidaholm och via REKO-ringar.

Bossgården Länk till annan webbplats.

Målgrupp

Kursdagen riktar sig till yrkesverksamma grönsaksodlare eller blivande sådana. Odlare från Örebro län har företräde men andra är välkomna i mån av plats.

Anmälan

Anmälan till Länsstyrelsen i Örebro

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
VAR:
Hotell Stinsen, Hallsberg
KOSTNAD:
Lunch betalas på plats av deltagarna och kostar 145 kronor inklusive moms. I övrigt är kursen kostnadsfri och finansieras via Landsbygdsprogrammet.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
21 mar 2022

Kontakt