Risk för vattenbrist i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

24 mar 2022 klocka 09.00 - 16.30

Att utreda våldsutsatthet hos kvinnor som har en missbruks- och beroendeproblematik

Tecknad bild. Man som står i skugga över en kvinna som ligger på golvet bland vinflaskor.

Välkommen på en utbildningsdag som syftar till att ge förståelse om hur socialtjänsten kan arbeta med att utreda och bedöma våldsutsatthet i nära relation och missbruks- och beroendeproblematik. Det är ett arbete som behöver ske parallellt för att säkerställa att behoven av stöd, skydd och behandling tillgodoses utifrån kvinnans hela livssituation.

Utbildare

Linn Moser Hällen är socionom och föreläsare om våld i nära relationer med lång erfarenhet av handläggning, samordning och arbetsledning inom socialtjänsten.

Programpunkter under dagen

  • socialnämndens ansvar för våldsutsatta vuxna, vad ska och bör vi göra
  • utredningsarbetet
  • riskbedömningar
  • insatser
  • våldsutsatthet och missbruks- och beroendeproblematik, att bedöma behov av insatser på kort och lång sikt.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom socialtjänstens myndighetsövning i Västmanlands län.

Tid

24 mars, klockan 9.00 - 16.30, teknikmingel från klockan 8.30.

VAR:
Digitalt via Skype. Länk skickas ut några dagar innan utbildningen.
KOSTNAD:
Deltagande är kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
16 mar 2022

Kontakt