09 feb 2022 klocka 09.00 - 13.00

Webbinarium om lähäckar

Häck längs med en grusväg i odlingslandskap.

Lähäck. Foto: Kirsten Jensen.

Varför ska man anlägga Lähäckar? Under denna halvdagskurs går Kirsten Jensen igenom hur lähäckar fungerar.

Att skapa ett bra mikroklimat är grundläggande för alla odlingar. Möjligheten att ge lä åt odlingen är en viktig faktor för att åstadkomma detta. Lähäckar är ett bra sätt, som kan förbättra klimatzonen med upp till 1,5 zon, och även kan hjälpa till i växtskyddet genom att gynna nyttodjur. Vi går igenom principerna för hur en lähäck byggs upp och diskuterar även för- och nackdelar med lähäckar. Vidare diskuterar vi vilka växter som kan användas och vara till nytta i en lähäck. Slutligen går vi igenom anläggning, plantering och skötsel.

Kursledare är Kirsten Jensen, rådgivare för frukt och bär samt fleråriga grönsaker vid Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till alla odlare som är i behov av lähäckar vid sina odlingar.

Aktiviteten arrangeras av Länsstyrelserna i Stockholms, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro län i samarbete med Föreningen Sörmlandsäpplen.

Anmälan till Länsstyrelsen i Stockholm

EU-flagga för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsområden
VAR:
Kursen kommer att hållas via Skype. En inbjudan till Skype kommer att skickas ut till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.
KOSTNAD:
Webbinariet är kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 feb 2022

Kontakt