26 nov 2021 klocka 09.30 - 10.15

Fredagar för folkhälsa - Tobaksbarn

A Non Smoking Generation arbetar för att färre unga ska börja använda tobak. Föreläsningen ger bland annat kunskap och information om hur skolan kan arbeta med tobaksfrågan ur ett globalt hållbarhetsperspektiv.

Föreläsare

A Non Smoking Generation

Målgrupp

ANDTS-samordnare, folkhälsostrateger, skolpersonal, fritidsledare, fältsekreterare, civila samhället med flera.

Anmäl dig på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats

VAR:
Digitalt via Skype. Länk skickas till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
23 nov 2021

Kontakt