22- 28 nov 2021 klocka 09.00 - 16.00

En vecka fri från våld 2021

Hand som hålls upp som ett stopp-tecken.

Årets "En vecka fri från våld", som är en nationellt återkommande kampanj- och aktivitetsvecka, går av stapeln v. 47. Syftet är att uppmärksamma vikten av våldsförebyggande arbete för att förebygga och bekämpa mäns och killars våld med fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld samt prostitution och människohandel. En vecka fri från våld är ett initiativ lett av organisationerna Unizon och MÄN med stöd från Länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten och SKR.

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem och Sverige har sedan 2017 en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns ansvar för och delaktighet i det arbetet. En vecka fri från våld uppmärksammar och betonar värdet av tidiga och breda insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor.

Under veckan anordnar Sverigens olika myndigheter, Regioner, kommuner och civilsamhället olika aktiviteter för att uppmärksamma vikten av att arbeta mot våld, övergrepp och förtryck.

En vecka fri från våld i Västmanland

Måndag 22 november: Tisdag 23 november: Onsdag 24 november:
Torsdag 25 november:

Fredag 26 november:

Under hela veckan:

 

VAR:
Digitalt och fysiskt, se varje enskild aktivitet för mer info.
KOSTNAD:
Deltagandet är kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt