26 nov 2021 klocka 09.30 - 11.30

Presentation av nya materialet för samhällsorientering 26 november

Illustration av fyra personer som sitter vid ett bord samt en person som står bakom.

Informationsverige.se lanserar vid tre webb-sända tillfällen under hösten 2021 samhällsorienteringens uppdaterade "Om Sverige" - materialet med tillhörande metodstöd. Materialet har utvecklats av Länsstyrelsen i Västra Götaland och mer fokus läggs på bl.a. jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Syftet med webbseminariet är att du ska få reda på var du hittar det nya materialet med metodstöd som tagits fram inom ramen för samhällsorientering för nyanlända - en vidareutveckling av "Om Sverige". Syftet är även att du ska få en god överblick över materialet, få reda på hur pedagogiken i metodstödet är och få inspiration hur du praktiskt kan använda materialet i ditt arbete. Syftet är också att du ska få ta del av ytterligare stöd för att stötta i din yrkesutövning och i ditt arbete.

Målgrupp

Denna presentation riktar sig till dig som arbetar med samhällsorientering för nyanlända och samhällsinformation.

Var och hur

Webbseminariet är kostnadsfritt men anmälan behövs för deltagande. Du får en länk till webbseminariet efter sista dag för anmälan.

Datum och tid

26 november kl 9.30-11.30

Observera att samma webbseminarium kommer att hållas vid ytterligare två tillfällen, se respektive kalenderhändelse för anmälan till 17 november och 30 november.

Anmälan

Anmäl dig på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats

VAR:
Webbseminarium
KOSTNAD:
Deltagandet är kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
22 nov 2021

Kontakt