18 okt 2021 klocka 15.00 - 16.40

Workshop brottsförebyggande - gemensam uppsamling

Illustration med flerfärgade konturer av människor. I förgrunden kugghjul.

Illustration: Pixabay

Länsstyrelsen ska stödja och bidra till regional samordning av det brottsförebyggande arbetet i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten i länet. Inom ramen för det brottsförebyggande uppdraget arbetar Länsstyrelsen med att fram en regional samverkansöverenskommelse. För bästa möjliga utvecklingsprocess bjuds näringsliv, civilsamhälle och offentliga organisationer in till en workshop.

Varför en överenskommelse?

Det är många olika aktörer som kan och bör bidra i det brottsförebyggande arbetet. Olika uppdrag påverkar verksamheters styrning olika, här kan en överenskommelse var ett bra komplement till den befintliga styrkedjan. Det brottsförebyggande arbetet tjänar på samverkan och en överenskommelse kan stödja oss alla i det långsiktiga arbetet där din medverkan har stor betydelse.

Utgångspunkter i det brottsförebyggande arbetet

Det brottsförebyggande arbetet är insatser som syftar till att förhindra att människor begår brott, genom att försöka påverka antingen vissa omständigheter i en situation där brott riskerar att ske, eller vissa personers benägenhet (motivation) att begå brott. Samverkan och samarbete är nyckel för att lyckas med att förebygga brottslighet och skapa trygghet.

Målgrupp

Inbjudan vänder sig till dig som arbetar med brottsförebyggande frågor inom kommunen, statliga myndigheter, regionen, näringslivet eller civilsamhället.

Processledare

Urban Norling, Norling Education
Tfn +46705424847
E-post: urban@goodsolution.se

Plats

Digitalt via Zoom. Länken skickas ut efter anmälningstiden har gått ut.

Anmälan

Anmälan via formuläret nedan senast den 1 oktober.

En viktig del i förarbetet till överenskommelsen är att tillsammans med er som har en roll i arbetet, samtala om vad överenskommelsen bör innehålla och hur den ska utformas för att på bästa sätt vara ett stöd i arbetet med att möta de behov som finns i länet.

Syftet med workshoppen (att fundera på redan innan vi ses, ta med dina tankar och idéer in i ws)

 • Ta del av dina/era idéer, förslag till vad en verkningsfull brottsförebyggande samverkansöverenskommelse ska/bör innehålla och hur detta kan utformas
 • Ta del av vad du/ni utifrån ditt/ert perspektiv anser vara viktigt att få med i en samverkansöverenskommelse?
 • Ta del av det som du/ni anser vara av betydelse för stärkt samverkan inom det brottsförebyggande arbetet

Workshoppens process

Korta, strukturerade, kreativa och utvecklande workshoppar.

Utgångspunkten är att ni som deltar har stor kunskap inom sakområdet. Ni har alla stor erfarenhet av att praktiskt arbeta med frågeställningar och situationer inom området. I mindre grupper byts tankar om innehåll och utformningen av en verksam samverkansöverenskommelse. I storgrupp bygger vi vidare och konkretiserar idéer och förslag. Processen sker i kreativ och framåtsyftande dialogform (utvecklingsdialog). Förslag och idéer dokumenteras och följer med i utvecklingsarbetet med att utforma den regionala brottsförebyggande samverkansöverenskommelsen.

100 minuter utvecklingsdialog

En workshop varar 100 minuter fördelat enligt följande:

 • 5 min, välkommen, vilka är här, syfte med WS
 • 20 min, utvecklingsdialog I i mindre grupper
 • 20 min, reflektion, dela tankar & idéer i storgrupp
 • 10 min paus
 • 20 min, utvecklingsdialog II i mindre grupper
 • 20 min, reflektion, dela tankar & idéer i storgrupp
 • 5 min avslut, nästa steg

 • Koppla upp din laptop, dator i god tid
 • Kolla att ljud och bild funkar (testa)
 • Ha ex. vatten/dryck nära till hands (tillgång till eget fika)
 • Om möjligt, bra luft i rummet (vädra) hjälper att hålla fokus
 • Ha papper och penna till hands (för anteckningar)
 • Försök så gott det är möjligt att sätta paus på parallella processer (mobil, mejl etc)
VAR:
Digitalt via Zoom. Länken skickas ut efter anmälningstiden har gått ut.
KOSTNAD:
Deltagandet är kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 okt 2021

Anmäl dig

Kontakt