19 okt 2021 klocka 09.00 - 15.00

Ökat ansvar för insatser till våldsutövare

Tecknad bild, två personer där den ena står lutad över den andra.

Socialtjänsen har sedan 1 augusti 2021 fått ett utökat ansvar för att ge insatser till våldsutövare i nära relationer. Detta ska genomföras samtidigt som man särskilt beaktar säkerheten för den som utsätts eller har utsatts för våld eller andra övergrepp av den närstående.

Vad mer konkret innebär den nya lagändringen samt hur kan man på ett framgångrikt sätt jobba med våldsutövare för att nå beteendeförändring? Länsstyrelsen bjuder in till konferens med syftet att ge information och ökad kunskap utifrån dessa frågor.

Målgrupp: Yrkesverksamma inom socialtjänsten i Västmanlands län.

  • Ylva Lindblom, förbundsjurist SKR berättar om det nya förändringen i socialtjänstlagen som innebär socialnämnden ska verka för att personer som utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende och vad den innebär för socialnämnderna.
  • David Ivarsson, Kriminalvården, om förövarpsykologi och hur man motiverar en våldsutövare till att påbörja stödsamtal.
  • StopCenter Eskilstuna, samarbete mot våld i nära relationer. StopCenter delar med sig av sina erfarenheter av arbetet med att förflytta den våldsutövande från ett gemensamt boende så att den våldsutsatta kan bo kvar.
  • ”Vem misstänks för våld?”, Maria Sand Vaziri från Länsstyrelsen i Stockholm om den rapport de tagit fram för att ge en fördjupad och mer mångsidig bild av vilka våldsutövarna är samt möjliggöra för samhällsaktörer att fånga upp och möta dessa målgrupper.
  • Devin Rexvid, Universitetslektor vid Stockholms universitet. Devins forskning rör frågor om hedersrelaterat våld och förtyck samt socialarbetarens professionsutövning. Devin har genomfört flertalet studier om våldsutövare i hederns namn.
  • S-BIN, Samverkan- Brott I Nära relationer, Polis Therese Hoppstadius och Eva Jaas från Centrum mot våld i Västerås berättar om samverkan där syftet är att fånga upp våldsutövaren i ett skede där motivation till förändring ofta kan vara hög för att motivera till vidare stödsamtal.
VAR:
Digital konferens, länk skickas ut till anmälda deltagare
KOSTNAD:
Deltagandet är kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 okt 2021

Anmäl dig

Kontakt