27 sep 2021 klocka 10.00 - 12.00

Demokrati i kris – främja, förankra, försvara och utveckla

Två gröna valbås där man ser ben som sticker ut nedtill. Mellan valbåsen en barnvagn.

Det demokratiska systemets utsatthet talas det sällan om när samhället ska hantera kriser. Vad händer egentligen under en samhällskris med det politiska systemet, medborgarnas värderingar och tillit samt medarbetarnas prioriteringar?

Vad behöver vi fokusera på för att skapa resilienta organisationer som både hanterar ordinarie verksamhet, möter krisens utmaningar och värnar det demokratiska system vi har i Sverige?

Dessa frågor behandlas i webbinariet med Lena Langlet, chef för Demokratisektionen på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Lena Langlet har lång erfarenhet av offentlig verksamhet.

Webbinariet är en del i årets krisberedskapsvecka som har tema demokrati.

Om Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig.

I år firar ju Sverige 100 år av demokrati, vilket uppmärksammas på olika sätt hela året, även under Krisberedskapsveckan som har tema demokrati.

Krisberedskapsveckan (msb.se) Länk till annan webbplats.

VAR:
Digitalt, via Skype. Kallelse skickas till anmälda deltagare inför mötet.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
22 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt