15 sep 2021 klocka 13.00 - 16.00

Restaurera och sköta skogsbeten

Två kossor bland träd.

Foto: Niclas Bergius.

Vill du lära dig mer om hur du kan restaurera och sköta dina skogsbeten?

Denna kurs ökar din kunskap om vilka skogar som kan restaureras till skogsbeten, hur du går tillväga och vilka värden dessa har för natur- och kulturmiljö och jordbruket.

Kursens utformning kommer att anpassas efter rådande pandemirestriktioner.

Plats

Kulturreservatet Bråfors bergsmansby.

Hitta hit

Bråfors ligger cirka 5 kilometer nordväst om Fagersta. Från Fagersta kör väg 68 mot Norberg. Kör cirka 1 kilometer. Sväng vänster vid skylt "19 Söderbärke" och "5 Kulturreservat". Kör 3,6 kilometer. Sväng höger vid skylt "Hemshyttan 8 och Bråfors 1". Kör 1 kilometer.

Kursledare

Frida Hedin och Olof Olsson, Hushållningssällskapet.

Målgrupp

Lantbruksföretagare (jord, skog och trädgård), deras familjemedlemmar och anställda inom lantbruksverksamhet. OBS! Max två personer per hushåll/företag.

Tycker du att aktiviteten verkar intressant men du tillhör inte målgruppen? Hör av dig till Julia Carlsson så får du delta i mån av plats.

Kostnad

Deltagandet är kostnadsfritt.

Om du får förhinder

Avanmäl dig snarast!

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Anmäl dig

VAR:
Kulturreservatet Bråfors bergsmansby.
KOSTNAD:
Deltagandet är kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
08 sep 2021

Kontakt