13- 14 sep 2021 klocka 10.00 - 16.00

Kurs om mångfaldsbryn

Vitblommiga buskar i kant mellan skog och öppen gräsmark.

Foto: Länsstyrelsen.

Vill du lära dig mer om hur du kan restaurera och sköta dina brynzoner?

Denna kurs ökar din kunskap om vilka värden du kan ta vara på i brynzonerna och deras värden för natur- och kulturmiljö samt jordbruket. En obligatorisk teoridel sker i digital form dagen före fältträffen.

  1. Digital teoridel, måndag 13/9, klockan 10-12.
  2. Fältvandring i Strömsholm, tisdag 14/9, klockan 13-16.

Mer information och instruktioner skickas ut senast en vecka innan kursens start.

Kursens utformning kommer att anpassas efter rådande pandemirestriktioner.

Plats

Strömsholm (preliminärt).

Kursledare

Frida Hedin och Olof Olsson, Hushållningssällskapet.

Målgrupp

Lantbruksföretagare (jord, skog och trädgård), deras familjemedlemmar och anställda inom lantbruksverksamhet. OBS! Max två personer per hushåll/företag.

Tycker du att aktiviteten verkar intressant men du tillhör inte målgruppen? Hör av dig till Julia Carlsson så får du delta i mån av plats.

Kostnad

Deltagandet är kostnadsfritt.

Om du får förhinder

Avanmäl dig snarast!

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Anmäl dig

VAR:
Strömsholm (preliminärt).
KOSTNAD:
Deltagandet är kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
08 sep 2021

Kontakt