21 maj 2021 klocka 09.15 - 14.00

Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma

En karta över Mälaren och dess avrinningsområde

Illustration: Tobias Flygar

Varm välkomna till Mälarens vattenvårdsförbunds ordinarie förbundsstämma. I år håller vi stämman helt digitalt.

Målgrupp

Samtliga medlemsorganisationer, men även övriga organisationer i Mälarens avrinningsområde, som kommuner, länsstyrelser, företag och ideella organisationer, hälsas välkomna att delta på årsstämman för information om verksamheten.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan senast den 14 maj. Varje person ska anmälas var för sig. Ange vid anmälan om du vill delta både på förmiddagen med årsmötesförhandlingarna och eftermiddagen med seminarier. Ange även den postadress dit vi kan skicka handlingar och annat inför årsmötet. Det utskicket görs omkring den 18 maj. Deltagandet vid vår årsstämma är kostnadsfritt.

Länk till mötet

Länk till mötet skickas ut till alla anmälda deltagare i separat e-post några dagar innan stämman.

Årsmöteshandlingar

Handlingarna skickades ut den 6 maj med e-post till samtliga medlemmar och övriga anmälda till stämman. Handlingarna finns också på vår webbplats www.malaren.org Länk till annan webbplats..

Program


09.15 Samling och kaffe
09.30 Välkommen!
09.40 Förbundsstämma Mälarens vattenvårdsförbund
11.00 Paus
11.15 Information om resultaten från Mälarövervakningen 2020.
Stina Drakare och Stephan Köhler, SLU.
11.45 Information om resultaten från undersökning av läkemedelsrester i fisk i Mälaren, Vänern och Vättern.
Magnus Karlsson och Hannes Waldetoft, IVL.
12.15 Lunch. Var och en intar sin egen lunch.
13.00 Ta med kaffekoppen och delta i våra miniseminarier med information om några av Mälarens vattenvårdsförbunds projekt och undersökningar som utförts under det gångna verksamhetsåret. Miniseminarier vid årsstämman Länk till annan webbplats.
14.00 Avslut

Frågor

Om förbundsstämman: kontakta Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund, telefon 010-224 93 72, ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se
Om anmälan: kontakta Linda Erikols, Länsstyrelsen Västmanland,
telefon 010 – 224 93 34, linda.erikols@lansstyrelsen.se

Varmt välkomna!

VAR:
Online
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
14 maj 2021

Kontakt