07 maj 2021 klocka 09.30 - 10.15

Fredagsfika med ANDTS: ANDT på schemat

Alla elever har rätt till en bra undervisning i ANDT. Men hur gör man som lärare?

Metodmaterialet ANDT på schemat går ut på att integrera undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak i olika ämnen. Det underlättar också i att arbeta ämnesöverskridande. Vi ger en introduktion till materialet som rekommenderas av Skolverket och finns att ladda ner gratis på nätet.

Föreläsare: CAN

Målgrupp: Lärare och övrig skolpersonal, ANDTS-/preventionssamordnare, fritidsledare med flera.

Under våren erbjuder Länsstyrelsen Östergötland åtta korta digitala föreläsningar med fokus på alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS). Föreläsarna har olika bakgrund såsom forskare, myndighetspersoner eller är aktiva inom ideell sektor. Målgruppen är bred och varierad för de olika föreläsningarna. Vi välkomnar även deltagare från andra län!

Inbjudan och vårens programPDF

Vi eventuella frågor om programmet kontakta: lotta.hjalmarsson-osterholm@lansstyrelsen.se

Vid övriga frågor kontakta: eva-linnea.eriksson@lansstyrelsen.se

Välkommen med din anmälan!

VAR: Digitalt via Skype. Länk skickas till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 05 maj 2021

Kontakt