20 maj 2021 klocka 09.00 - 12.00

Webbinarium om klimatanpassning

Kollage av bilder som visar en man på ett soligt kontor, en termometer som visar hög temperatur och en flicka som går genom en stad.

En varmare framtid är vår. Välkommen till ett webbinarium om klimatanpassning! Inför sommaren brukar Länsstyrelsens klimatfunktion bjuda på matnyttig klimatkunskap, och i år har vi ett särskilt fokus på värme.

Vi kommer bland annat att få ta del av hur ett varmare klimat påverkar hälsan och hur man kan planera för att mildra effekterna av varma städer.

Dessutom får vi information om klimatanpassningsarbetet i Sverige, om verktyg för att planera för värmehantering och om SMHI:s konsekvensbaserade vädervarningssystem.

Program 20 maj

 • Klimatanpassning till en varmare framtid
  Måns Enander, klimatanpassningssamordnare Länsstyrelsen Västmanland
 • SMHI:s konsekvensbaserade vädervarningssystem
  Veronica Gustavsson Lidman, handläggare krisberedskap Länsstyrelsen Västmanland
 • Klimat & Hälsa
  Ann-Christine Mannerling, yrkes- och miljöhygieniker, Arbets- och miljömedicin Region Örebro län och Mikael Palmér, leg.läkare, Arbets- och miljömedicin Region Örebro län
 • Hetare städer – planering inför ett varmare klimat
  Sofia Thorsson, professor Stadsklimatgruppen, Göteborgs universitet
 • Värmekartläggning över Stockholm utifrån satellitdata
  Greta Hebel, klimatanpassningssamordnare Länsstyrelsen Stockholm
 • Hantering av värme i stadsplanering. Exempel från Beirut
  Viktor Brandt Johnson, planarkitekt Mölndals kommun (fd Västerås stad)
 • Krisberedskapsveckan 2021
  Åsa Erikols, kommunikatör Länsstyrelsen Västmanland

Målgrupp

Alla som i sitt yrke behöver ha förståelse för de utmaningar ett förändrat klimat kommer att medföra för deras verksamhet, till exempel politiker, samhällsplanerare, beredskapssamordnare, beslutsfattare och strateger inom vård/omsorg/skola, bygg- och fastighetsbranschen, studenter och intresserad allmänhet.

VAR:
Skype. Inbjudan skickas ut till anmälda deltagare inför webbinariet.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt