06 maj 2021 klocka 08.30 - 12.00

Våld i ungas nära relationer

Bild på en grupp med tjejer som står eller sitter ner och tittar in i kameran.

Länsstyrelsen bjuder in till ett seminarium där syftet är att få ökad kunskap om våld i ungas nära relationer. Hur påverkar våldet den unga samt hur kan vi upptäcka, ge stöd och skydd?

Länsstyrelsen har i regeringsuppdrag att ge kunskapshöjande insatser och har under år 2021 ett särskilt fokus på våld i ungas kärleksrelationer. Våld i nära relationer är viktigt att upptäcka i ett tidigt skede och att ge stöd och skydd till utsatta samt insatser till våldsutövare så att de tidigt bryter det våldsamma beteendet.

Under dagen kommer du att få lyssna till:

  • Utsatthet för våld utifrån olika ungdomsperspektiv - Olga Persson, Förbundsordförande Unizon
  • Förekommer våld i ungas relationer? - Zandra Kanakaris, Generalsekreterare för stiftelsen 1000 Möjligheter, vinnare av Kvinnofridspriset 2020, som driver ungarelationer.se
  • Vad säger forskningen om våld i ungas nära relationer? - Carolina Överlien, Professor i socialt arbete på Stockholms universitet och forskningsledare på Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i Oslo (förinspelat seminarium)
  • Hur påverkar våldet den unga? - Tjejjouren Ronja, vinnare av Västmanlands Jämställdhetspris 2020

MÅLGRUPP: Vi hoppas nå en bredd av yrkesverksamma inom det offentliga samt civilsamhällets aktörer.

VAR: Digitalt, länk skickas ut till anmälda deltagare innan start.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 03 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt