26 apr 2021 klocka 13.30 - 16.00

Nu räcker det!

Bedrägerier mot äldre blir allt vanligare och bedragarna hittar ständigt nya sätt att lura till sig större eller mindre summor.

Vet du vad du kan göra för att skydda dig eller en nära anhörig?

Länsstyrelsen tillsammans med Polisen, Brottsofferjouren, pensionärsorganisationerna och Länsbildningsförbundet i länet bjuder in till en digital träff för att sprida kunskap om bedrägeribrott mot äldre. Digitala plattformar används ofta för bedrägerierna och vi behöver hjälpas åt att höja kunskapen kring dessa. Du får tips om vad du kan tänka på, ta del av riktlinjer som är bra att hålla sig till samt information om var du kan vända dig om du skulle bli utsatt.

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor till föreläsarna. Om du redan nu har en fråga om detta är du välkommen att skicka den tillsammans med din anmälan.

Målgrupp: Äldre personer och personer i deras närhet, exempelvis anhöriga.

13.15 - 13.30 Uppkoppling till träffen

13.30 - 13.45 Inledning, Petteri Hällström och Sanela Cerimagic Länsstyrelsen Västmanland

13.45 – 14.30 Bedrägerier mot äldre och Vad man bör tänka på, Christer Öhrlund, Björn Sidenhjärta och Maria Karlsson Polismyndigheten

14.30 – 14.45 Frågestund

14.45 – 15.00 Paus

15.00 – 15.20 Digitala kurser som innehåller information om hur man kan skydda sig från att utsättas för bedrägeri, Heidi-Maria Wallinder Länsbildningsförbundet

15.20 – 15.40 Brottsofferjour erbjuder stöd till den som blivit utsatt för brott, Carolina Edlund Brottsofferjouren Västmanland

15.40 – 15.55 Frågestund

15.55 - 15.00 Träffen avslutas

VAR: Träffen sänds digitalt och en länk skickas via e-post dagen innan till den som har anmält sig.

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt