22 apr 2021 klocka 09.00 - 16.00

Att utbilda kollegor i Webbkurs heder

Ung tjej i huvtröja som tittar ner

Välkommen till en utbildningsdag om hur du kan leda dina kollegor i webbkursen om hedersrelaterat våld och förtryck genom kompetenshöjande gruppträffar.

Grundkunskap om hedersrelaterat våld och förtryck samt konsekvenserna av detta är viktigt för att kunna ge dem som utsätts ett bra bemötande, rätt stöd och skydd, men också för att kunna arbeta förebyggande och för att förändra attityder i samhället.

Webbkursen är framtagen för att utgöra ett verktyg för kollegialt lärande i grupp och för att ge kunskapsstöd till att utveckla verksamheter för att bättre kunna identifiera utsatta och arbeta förebyggande i frågan.

Utbildningens syfte är att ge deltagarna kunskap om hur kompetenshöjande gruppträffar kan genomföras med hjälp av webbkursheder.selänk till annan webbplats samt ge grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.

MÅLGRUPP:

  • Medarbetare som ska leda kollegor i den egna verksamheten i webbkursheder.selänk till annan webbplats. Anmäld deltagare måste därför ha mandat från chef att utbilda i den egna verksamheten.
  • Deltagaren ska ha genomgått webbkurs om våld (www.webbkursomvald.se ) innan kursstart.
  • Medarbetare från Socialtjänsten, Skola, Rättsväsendet samt Hälso- och sjukvård i Västmanlands län.

UTBILDARE: Issis Melin, Utvecklare Hedersrelaterat våld och förtryck Västerås stad och Therése Clifford, Utvecklingsledare Mäns våld mot kvinnor Länsstyrelsen.

VAR: Digital utbildning, länk skickas ut till anmälda deltagare innan start.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt