15 apr 2021 klocka 09.00 - 15.00

Totalförsvarsdagen 2021

Foton av föredragshållarna Ulrica Gradin, Patrik Oksanen, Thomas Karlsson, Magnus Dyberg-Ek och Christian Uhr mot ljusgrön bakgrund

Under årets totaltförsvarsdag fokuserar vi på vikten av ett starkt militärt försvar, en effektiv samordning och ledning av det civila försvaret och en gemensam planering för att upprätthålla samhällets funktionalitet i krig. Allt detta krävs, tillsammans med en höjd krishanteringsförmåga, för att vi ska kunna hantera bland annat desinformation och hybridhot i vårt län.

Under årets totalförsvarsdag får vi bland annat tillfälle att lyssna till Patrik Oksanen, senior fellow på tankesmedjan Frivärld, frilansjournalist och föreläsare som föreläser på temat ”Hybridhot i Västmanland - från covid-19 desinformation till kyrkobyggen”.

Thomas Karlsson, överste och chef för Mellersta militärregionen, kommer att berätta om vad försvarsbeslutet innebär för Försvarsmaktens utveckling de kommande åren inom Mellersta militärregionen.

Magnus Dyberg-Ek har varit utredningssekreterare i utredningen om civilt försvar hos Regeringskansliet och kommer att berätta om utredningen.

”Menar vi allvar med att höja krishanteringsförmågan krävs mer fokus på spelarna än på spelplanen” är rubriken på Christian Uhrs anförande. Christian Uhr är docent i ledning och samverkan på Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet vid Lunds universitet.

Mer på agendan:

  • Hur omsätts försvarsbeslutet och planeringsinriktningar i praktiken? Försvarsbeslutet berör Länsstyrelsen, andra offentliga aktörer, privata aktörer och enskilda individer i framtidens civila försvar.
  • Totalförsvarsövning 2020 – om identifierade styrkor, brister och utvecklingsområden
  • Förlängd och justerad överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar till 31 dec 2021

Under dagen får vi också gott om tillfällen att diskutera utifrån föredragningarna.

Målgrupp

Inbjudan riktar sig till beslutsfattare, såväl tjänstemän som politiker, och handläggare som arbetar med civilt försvar och totalförsvarsplanering samt övriga medlemmar i Regionala krishanteringsrådet

Program

09.00 Inledning
Ulrica Gradin, länsråd, Länsstyrelsen i Västmanlands län

09.10 Hybridhot i Västmanland - från covid-19 desinformation till kyrkobyggen
Patrik Oksanen är senior fellow på tankesmedjan Frivärld, frilansjournalist, föreläsare och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Kungliga Örlogsmannasällskapet. Han skrivit boken Skarpa Skärvor om hur informationskrig hotar att slå sönder det öppna samhället samt återkommande både som journalist och som senior fellow skrivit om påverkansfrågor.

09.50 Paus

10.00 Vad innebär försvarsbeslutet för Försvarsmaktens utveckling de kommande åren inom Mellersta militärregionen?
Thomas Karlsson är överste och chef för Mellersta militärregionen

10.20 Hur omsätts försvarsbeslutet och planeringsinriktningar i praktiken? Försvarsbeslutet berör Länsstyrelsen, andra offentliga aktörer, privata aktörer och enskilda individer i framtidens civila försvar.
Dennis Lindberg, försvarsdirektör, Länsstyrelsen i Västmanlands län

10.40 Gruppdialog 1: Vad ska vi planera för? Vad innebär detta i regionala förhållanden?

11.15 Paus

11.25 Totalförsvarsövning 2020 – om identifierade styrkor, brister och utvecklingsområden
Veronica Gustavsson Lidman, lokal övningsledare för TFÖ 2020, Länsstyrelsen i Västmanlands län

11.40 Förlängd och justerad överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar till 31 dec 2021
Lena Dahl-Nielsen är beredskapssamordnare i Kungsör, Arboga och Köpings kommuner samt deltar i Forum för beredskapsutveckling för SKR

11.50 Gruppdialog 2: Hur omhändertar vi erfarenheterna från TFÖ? Har vi beslutat om åtgärder? Har vi kommit vidare? Vad behöver kommunerna prioritera under 2021 kopplat till överenskommelsen om civilt försvar? Vad kan och bör vi göra tillsammans? Vilka är de gemensamma behoven?

12.15 Lunch

13.00 Utredningen om civilt försvar – tydligare ansvars- och ledningsförhållanden och en stärkt samordning inom civilt försvar
Magnus Dyberg-Ek har varit utredningssekreterare i Utredningen om civilt försvar hos Regeringskansliet

13.30 Gruppdialog 3: Vad innebär utredningen om civilt försvar för totalförsvarsarbetet i länet?

13.50 Paus

14.00 Menar vi allvar med att höja krishanteringsförmågan krävs mer fokus på spelarna än på spelplanen
Christian Uhr är docent i ledning och samverkan på Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet vid Lunds universitet. Han bedriver praktiknära forskning om akut krishantering med fokus på beslutsfattande, ledarskap och organisation.

14.40 Summering och avslutningsord
Andreas Hornwall, moderator för Totalförsvarsdag 2021

VAR: Konferensen genomförs digitalt

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt