23 mar 2021 klocka 10.00 - 15.00

Hemliga handlingar

Välkommen till en heldagsutbildning om hemliga handlingar med Malen Wallén och Kjell Mo, Försvarshögskolan.

Syftet med utbildningen är att höja kunskapen om bedömning av vad som utgör en hemlig handling (sekretessbelagd, säkerhetsskyddsklassificerad handling) diarieföring, förvaring, delgivning, utlämning. Målet är att säkerhetskyddsklassificerade handlingar ska kunna hanteras på ett korrekt sätt.

Program och Zoom-länk skickas efter 12 mars, i samband med bekräftelsen som går ut till antagna deltagare.

Huvudsaklig målgrupp:
Registratorer, kommunsekreterare, nämndsekreterare, kanslichefer, upphandlingshandläggare, bygglovshandläggare, säkerhetsskyddschefer. Alla inom U-Sam är välkomna att anmäla sig till utbildningen, dock prioriteras deltagare inom den huvudsakliga målgruppen.

Antal platser: 40

VAR: Utbildningen genomförs digitalt via Zoom. Zoom-länk skickas till antagna deltagare efter 12 mars.

KOSTNAD: Utbildningsdagen är kostnadsfri.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt