23 feb 2021 klocka 09.00 - 11.00

Utlysningsseminarium: Årets utvecklingsmedel från Länsstyrelsen Västmanland

Varje år fördelar Länsstyrelsen Västmanland utvecklingsmedel till olika integrationsprojekt, så även i år. De medel som kommer att lysas ut under 2021 är så kallade § 37- och § 37a-medel samt medel för tidiga insatser för asylsökande (TIA).

Seminariet kommer att ge information om de tre olika medlen, tidsperioder, målgrupper, prioriteringsgrunder, ansökningsförfarande, hur mycket medel som finns att söka o.s.v. Vi kommer att visa e-tjänsten och hur den fungerar samt ge utrymme för frågor och diskussioner.

MÅLGRUPP: Du som arbetar med asylsökande, nyanlända och/eller ensamkommande barn inom kommun, myndigheter, region eller civilsamhälle och som är intresserad av att söka eller veta mer om utvecklingsmedel för integrationsprojekt.

VAR: Digitalt möte via Skype. Länk till mötet skickas ut dagen innan mötet i ett separat mail.

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt

Ulrica Lindelöf

Utvecklingsledare

Telefon 010-2249231