18 feb 2021 klocka 09.00 - 12.30

Information och inspiration om investeringsstöd

Logotyper för klimatklivet, LOVA och EU:s logga för Jordbruksfonden.

Länsstyrelsen i Västmanlands län bjuder in till ett informationsmöte om stöd till investeringar på landsbygden. Mötet handlar om Klimatklivet, LOVA och stöd för Landsbygdsutveckling, samt regler om förprövning av djurstallar. Har ni en idé på en åtgärd för att minska er klimatpåverkan? Nu finns det pengar att söka för innovativa lösningar för ett klimatsmart samhälle.

Under mötet informerar vi om vad Klimatklivet är, vilka som kan söka och hur processen ser ut. Vi diskuterar vilka behov som finns och vad just din verksamhet skulle kunna göra. Vi kommer också att på samma sätt berätta om andra stöd för landsbygdsutveckling och LOVA (Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö). Vare sig man får stöd eller inte för ny- om- och tillbyggnad av djurstall gäller regler om förprövning av djurstall enligt §5 djurskyddsförordningen. Vi tar därför tillfället i akt att informera om dessa bestämmelser.

Målgrupp för träffen är konsulter, rådgivare, lantbrukare, fiskare och andra landsbygdsföretagare.

Program och länk till skypemötet skickas ut från 10 februari.

Har du frågor, kontakta:
Per Eriksson (Klimatklivet), Milad Fahimi (LOVA), Katarina Karlsson (Förprövning) eller Yngve Lilljegren (Landsbygdsutveckling), Länsstyrelsen Västmanland,
tfn 010-224 90 00.

VAR: Digitalt via skype, länk skickas ut till alla som anmäler sig

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt

Katarina Karlsson

Förprövningshandläggare