09 mar 2021 klocka 09.00 - 16.00

När förändring är svårt - att hantera motstånd!

Kursen beskriver och ger möjligheter att träna på att använda olika färdigheter för att förebygga och hantera det motstånd till förändring som nästan alltid, förr eller senare, uppstår i olika samtalskontakter. Kursen har sin teoretiska förankring i motiverande samtal.

Kursen som hålls av Liria Ortiz vänder sig till dig som i ditt yrke möter personer med neuropsykiatriska- och intellektuella funktionsnedsättningar. Motivation till förändring kan behöva anpassas för att passa målgruppen och för att den ska landa och leda målgruppen i rätt riktning. Motstånd till förändring är ett vanligt hinder som yrkesverksamma möter i sitt arbete med personer med funktionsnedsättning. Så, hur kan man i sin yrkesroll bemöta dessa personer i samtalen för att väcka förändringslust med chans till vidmakthållande

Om Liria Ortiz
Liria är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning, utbildningskonsult, föreläsare och författare. Hon är också lärare i Motiverande samtal och medlem av nätverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).
Liria är verksam inom sitt utbildningsföretag Till Kunskap, är privatpraktiserande psykoterapeut och handledare och har även uppdrag att utveckla kurser och skriva manualer inom MI (motiverande samtal) anpassade till olika yrkesgrupper i olika delar av Sverige. Hon är ofta anlitad som föreläsare på kurser och konferenser med inriktning mot motivation, motstånd och förändring och kognitiv beteendeterapi.

MÅLGRUPP: Personer som i sitt yrke arbetar med eller möter personer med neuropsykiatriska- och intellektuella funktionsnedsättningar.

TID: 9 mars 2021 kl. 9.00 - 16.00, lunchpaus 12.00-13.00

VAR: Digitalt via zoom, länk skickas ut till anmälda deltagare senast dagen innan.

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt