03 feb 2021 klocka 09.00 - 12.00

Samverkansträff - Seveso

Länsstyrelsen bjuder in länets räddningstjänster och miljöbalkshandläggare för Sevesoverksamheter samt kommunens beredskapshandläggare/kommunikatör som arbetar med information till allmänheten utifrån 14 § Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor till en samverkansträff.

Syftet med dessa årliga träffar är att byta och inhämta information om länets Sevesoverksamheter utifrån de olika myndigheternas områden och lagstiftning. Länsstyrelsen har som krav utifrån 20 § förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor att samordna tillsynen med den tillsyn som görs enligt miljöbalken och arbetsmiljölagen (1977:1160) i den utsträckning som det är lämpligt. Vi vill även ge en bild av den tillsyn som bedrivits under 2020 samt prata om förutsättningar för 2021 års Sevesotillsyn. Målet är att tillsammans skapa en bra grund att stå på inför kommande tillsyner inom respektive lagstiftning.

Program:

09.00–09.15 Hej och välkomna

09.15–11.45 Dagens punkter

 • Syfte med samverkansträff Seveso
 • Vad är Seveso?
 • Uppföljning samverksansträff 2020
 • Tillsyn 2020 och 2021
 • Sefari safari
 • Information till allmänheten
  • Krav och begränsningar
  • Länsstyrelsens tillsyn
  • Förslag på gemensamt bildspel för kommunerna
  • Övning av kommunal plan för räddningstillsatser
 • Laget runt, vad är på gång
 • Övriga frågor

11.45–12.00 Nästa träff och avslut

VAR: Träffen kommer hållas via skype. Skypeläk skickas ut tillsammans med en kalenderbokning efter sista anmälningsdag.

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Läs mer om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt