16 mar 2021 klocka 09.00 - 16.00

Våld i ungas nära relationer

Även om tonåringar definitionsmässigt fortfarande är barn, kan de utsättas för partnervåld på samma sätt som vuxna. Våldet i relationen kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt, ekonomiskt eller digitalt. Psykiskt våld kan vara att partnern är kontrollerande, anklagande eller aggressiv. Fysisk misshandel som kan vara slag eller sparkar, eller att gå över någons sexuella gränser. Digitalt våld är exempelvis att hota med spridning av privata foton eller filmer. Unga berättar ofta att sexuellt våld är vanligt. Deras våldsutsatthet kan föra med sig behov av insatser från socialtjänsten som liknar behoven hos våldsutsatta vuxna. I ärenden som gäller personer som är under 18 år och som har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin partner eller gäller bestämmelserna i 5 kap. SOSFS 2014:4 och 6 kap. SOSFS 2014:4 samtidigt. Dessa ärenden utreds alltid inom ramen för en barnavårdsutredning.

Länsstyrelsen bjuder in till en utbildningsdag för socialtjänsten om våld i ungas nära relationer.

UTBILDNINGSDAGEN INNEHÅLL:

  • Vad vet vi om våld i ungas kärleksrelationer: forskning och teori
  • Socialnämndens ansvar för våldsutsattas ungdomar - vad ska och bör vi göra?
  • Att utreda behov av insatser - vad kan en utredning innehålla?
  • Riskbedömningar

MÅLGRUPP:

Utbildningen riktar sig till medarbetare inom socialtjänsten, Västmanlands län. Deltagarna ska ha grundläggande kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, intyg om genomgången webbkurs om våld (www.webbkursomvald.se Länk till annan webbplats.) ska lämnas innan kursstart.

UTBILDARE:

Linn Moser Hällen; socionom och föreläsare om våld i nära relationer med lång erfarenhet av handläggning, samordning och arbetsledning i arbetet med våld i nära relationer inom socialtjänsten.

VAR:
Utbildningen genomförs digitalt via zoom, anmäld deltagare behöver sitta vid en egen dator.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
22 feb 2021

Anmäl dig

Kontakt