23 feb 2021 klocka 09.00 - 15.00

Våld i nära relation - Personer med beroendeproblematik

Man som hotar en kvinna

Personer som är utsatta för våld i nära relation, samtidigt som de har en beroendeproblematik får många gånger inte tillräckligt med skydd från samhället. Deras situation kan leda till specifika konsekvenser, bland annat för hälsan. En viktig del i arbetet med denna grupp är bemötande av den utsatta.

Länsstyrelsen Västmanland tillsammans med Region Västmanland bjuder in till en utbildningsdag med syfte att öka kunskapen om hur tillvaron ser ut för någon som lever med både våld i nära relation och ett beroende. Kursdeltagarna får ökad kunskap om målgruppen och bättre möjligheter att upptäcka om en person med beroende även är utsatt för våld i nära relation. Under dagen får kursdeltagarna även ökad förståelse om betydelsen av ett gott bemötande gentemot gruppen.

Utbildningen har en vetenskaplig grund, och innehåller både film och interaktiva övningar, vilket ger teoretisk såväl som praktisk kompetens inom området. I utbildningen deltar Oasen HVB från Linköpings Stadsmission, där man arbetar med våld mot personer med beroendeproblematik. De kommer att ge en djupare kunskap om målgruppen samt vilken behandling som kan vara lämplig.

Utbildningsdagen innehåller:

  • Olika teoretiska perspektiv på våld i nära relationer mot personer med beroendeproblematik.
  • Breddad våldsdefinition och kunskap om de olika våldstyperna kopplat till beroendeproblematiken.
  • Fördjupad kunskap om de specifika konsekvenserna av att vara utsatt för våld i nära relation och att leva med en beroendeproblematik samt dess hälsokonsekvenser och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).
  • Att reflektera över ett gott bemötande, att lyssna och att fråga.
  • Kunskap om samhällets svaga skydd gentemot personer utsatta för våld i nära relation som lever med en beroendeproblematik.

FÖRELÄSARE: Amphi Produktion och Oasen HVB, Linköpings stadsmission

MÅLGRUPP: Yrkesverksamma inom socialtjänst och/eller hälso- och sjukvård som möter personer i missbruk och/eller våld, i Västmanlands län.

OBSERVERA! Om utbildningen är fullsatt och du önskar ställa dig i kölista, vänligen kontakta Pernilla Börjesson (se nedan för kontaktuppgifter).

VAR: Utbildningen sker digitalt via zoom, varje deltagare behöver sitta vid en egen dator.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Önskar du stå på kölista vänligen kontakta Pernilla Börjesson, se nedan för kontaktuppgifter.

Kontakt